Nét đặc trưng của thiền phái trúc lâm yên tử, dòng chảy thiền phái trúc lâm yên tử

-

Xuất phân phát từ dân tộc Việt, với luận điểm riêng, không phải như các thiền phái khác, thiền Trúc Lâm yên ổn Tử thuộc dòng thiền Việt Nam. Lịch sử Thiền phái Trúc Lâm im Tử


Thiền phái Trúc Lâm lộ diện cách chúng ta hơn 8 ráng kỷ. Bởi vì sử liệu Thiền tông nước ta bị thất lạc nhiều, nên hiện giờ chúng ta chỉ có được một chiếc nhìn sơ sài về Thiền phái Trúc Lâm.

Bạn đang xem: Thiền phái trúc lâm yên tử

Trong cuốn
Thiền sư Việt Nam, với các tư liệu search thấy, Hòa thượng Thanh trường đoản cú ghi nhấn thời kỳ đầu của thiền phái với 8 vị thiền sư: Thiền sư Thông Thiền, Tức Lự, Ứng Thuận, Tiêu Dao, Huệ Trung, Trúc Lâm, Pháp Hoa với Huyền Quang. Thời kỳ này trải dài từ trên đầu thế kỷ XIII mang lại gần thời điểm giữa thế kỷ XIV. Chư vị Trúc Lâm, Pháp Loa, Huyền quang đãng được tôn làm cho Tam tổ Trúc Lâm. Trong các số đó Trúc Lâm Đại Đầu Đà (vua è cổ Nhân Tông) là Sơ tổ.

Cổng tam quan chùa Long Động

Sau khi Tổ Huyền quang mất (1334), không kiếm thấy bốn liệu nói đến Thiền phái Trúc Lâm. Đến cầm cố kỷ XVII, mới có tài liệu nói rằng ngài hương Hải (1625-1715) là 1 trong những thiền sư ở trong Thiền phái Trúc Lâm. Ngài đã tạo ra một dư âm lớn cho thiền phái sau mấy trăm năm trầm lắng.

Vào nửa cuối thế kỷ XVII, mở ra Thiền sư Chân Nguyên Tuệ Hải. Ngài vốn đắc pháp sinh sống Tông Lâm Tế tuy nhiên lại là người ý muốn làm sinh sống lại ý thức Thiền phái Trúc Lâm. Ngài là tác giả cuốn
Thiền tông bạn dạng hạnh, nói về cuộc đời tu hành với ngộ đạo của 5 vị vua Trần.

Tháp Tịch quang đãng thờ thiền sư Chân Nguyên

Sau thời kỳ này, một lần nữa lịch sử dân tộc thiền phái lại rơi vào giai đoạn trầm lắng.

Đến vào cuối thế kỷ XX, bọn họ là những người có duyên lành chứng kiến sự xuất hiện thêm của Hòa thượng Thanh Từ, người dân có tâm ngày tiết muốn khôi phục Thiền phái Trúc Lâm lặng Tử.

Hiện nay, chúng ta chỉ gồm được các tư liệu lịch sử tương đối không thiếu từ vua è cổ Thái Tông mang đến Tổ Huyền Quang. Chính vì vậy giai đoạn này vào vai trò chính yếu trong việc tìm hiểu về Thiền phái Trúc Lâm.

Thiền phái Trúc Lâm cùng với Thiền tông

Tượng Phật ưa thích Ca Mâu Ni trong chùa Long Động

Là một thiền phái ở trong Thiền tông, nên mong mỏi hiểu về Thiền phái Trúc Lâm, trước hết họ cần biết về Thiền tông.

Theo
Tự điển Phật học tập Huệ Quang, sinh sống Trung Hoa, trước thời Đường, Thiền tông được dùng để chỉ cho tất cả các pháp môn lấy việc hành thiền có tác dụng chính. Như vậy Thiền tông được dùng làm chỉ cho cả tông Thiên Thai, Tam Luận v.v…

Từ thời Đường về bên sau, Thiền tông mang ý nghĩa sâu sắc chuyên biệt, nó được dùng để làm chỉ đến pháp môn như thế nào tu học tập theo pháp thiền nhưng mà Tổ ý trung nhân Đề Đạt Ma sẽ chỉ dạy. Theo nghĩa này, Thiền tông còn tồn tại các tên sau:

-Phật trung khu tông: vì chưng pháp thiền này đem Phật tâm quản lý (tông). Nói bí quyết khác, Phật tâm là chỗ y cứ cho việc tu hành. Và mục tiêu của việc tu hành là thể nhập Phật tâm.

- tổ tông thiền: vị pháp thiền này do những vị tiên tổ xiển dương truyền bá. Nói như thế không tồn tại nghĩa đó là pháp thiền do các vị cha ông lập ra. Đó cũng là giữa những pháp thiền vì Phật ham mê Ca chỉ dạy. Mặc dù lúc nuốm Tôn còn trên thế, vào pháp hội của Ngài chỉ tất cả Tôn trả Đại Ca Diếp lãnh hội được. Do đây Đại Ca Diếp được tôn làm Tổ sư đầu tiên của Thiền tông. Tổ Ca Diếp truyền pháp thiền này mang lại Tổ đồ vật hai là A Nan v.v… cứ cụ nối tiếp đến đời sản phẩm 28, là Tổ người thương Đề Đạt Ma. Tổ người thương Đề Đạt Ma tách Đông độ thanh lịch Trung Hoa, lan truyền pháp thiền này. Do đây, ngài được tôn là Sơ tổ Thiền tông Trung Hoa.

Sơ tổ truyền đến Nhị tổ Huệ Khả. Nhị tổ truyền cho Tam tổ Tăng Xán v.v... đến Lục tổ Huệ Năng.

Tam tổ Tăng Xán gồm một fan đệ tử thương hiệu là Tỳ Ni Đa lưu lại Chi. Sau khi đắc pháp, ngài sang việt nam truyền bá pháp thiền này, lập buộc phải dòng thiền Tỳ Ni Đa lưu Chi.

Lục tổ Huệ Năng bao gồm một người cháu biện pháp ngài cha đời là Tổ Hoàng Bá. Trong số những đệ tử của Hoàng Bá là ngài Vô Ngôn Thông. Sau khoản thời gian đắc pháp, ngài sang việt nam truyền bá pháp thiền này, lập đề nghị dòng thiền Vô Ngôn Thông.

Đời vật dụng 13 của loại thiền Vô Ngôn Thông, gồm một thiền sư là Đại sĩ Thông Thiền. Ngài là vị thiền sư trước tiên của Thiền phái Trúc Lâm như vẫn nói nghỉ ngơi đầu bài viết.

Vào thời điểm khởi đầu, câu hỏi truyền vượt trong Thiền tông thường âm thầm diễn ra giữa một thầy một trò, yêu cầu ít fan biết đến. Càng về sau, khi nền tảng gốc rễ chúng sinh ngày càng thuần thục, có khá nhiều người tin phát âm và thực hành thực tế được pháp thiền này, nên Thiền tông ngày càng hiển lộ trước đôi mắt đại chúng. Vày lúc đó Đức cố kỉnh Tôn vẫn nhập diệt, đại bọn chúng chỉ tìm ra Thiền tông qua sự chỉ dạy của các vị Tổ sư, nên gọi là thánh sư thiền.

Dù có tên là tiên sư thiền, dẫu vậy Thiền tông nói chung, Thiền phái Trúc Lâm lặng Tử nói riêng, phần đông từ Đức Bổn sư yêu thích Ca Mâu Ni nhưng mà có.

-Thiền về tối thượng thừa: Đây là một số loại thiền trang bị năm trong 5 các loại thiền: thiền nước ngoài đạo, thiền Phàm phu, thiền đái thừa, thiền Đại thừa cùng thiền buổi tối thượng thừa. Năm các loại thiền này được nói trong kinh
Hoa nghiêm. Nó hàm chứa toàn bộ các pháp thiền tự hữu lậu đến vô lậu, tự thiền thế gian đến thiền xuất gắng gian. Với được Thiền sư Khuê Phong Tông Mật phân tích và lý giải rõ vào tác phẩm
Nguồn Thiền.

Tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm là ngài Pháp Loa, trong bài“Khuyến chúng tối cao tam học”, vẫn viết: “Thiền có chia thành năm: thiền ngoại đạo, thiền Phàm phu, thiền tiểu thừa, thiền Đại thừa và thiền Thượng thừa. Đây nói thiền đó là thiền thượng thừa vậy. Thiền này, từ bỏ Đức Phật Tỳ Lô giá chỉ Na trải qua số kiếp bất khả thuyết bất khả thuyết cho Phật ham mê Ca Mâu Ni. Đức mê thích Ca truyền xuống cho 28 vị Tổ sinh sống Ấn Độ với 6 vị Tổ ở Trung Hoa, rồi Tổ Tổ trao nhau truyền bá mọi nơi…”(1).

Sau, là đứng trên mặt kim chỉ nam mà nói lược về 5 các loại thiền:

- Thiền nước ngoài đạo cùng thiền Phàm phu nhằm mục tiêu đưa hành giả biến đổi một vị trời nằm trong Dục giới, sắc giới tuyệt Vô nhan sắc giới.

- Thiền tiểu thừa nhằm mục tiêu đưa hành giả trở thành một vị A-la-hán.

- Thiền Đại thừa nhằm mục đích đưa hành giả biến hóa một vị Bồ-tát.

- Thiền về tối thượng thừa nhằm mục tiêu đưa hành giả tiến tới quả vị Phật. Quả Phật là trái vị cao tột, không hề quả vị cao hơn, nên được gọi là thiền buổi tối thượng thừa.

Xét bên trên nghĩa hẹp, hy vọng tu Thiền tông, trước yêu cầu ngộ Phật tâm, y cứ vào chỗ này mà tu nhất hạnh tam muội, new gọi là Thiền tông hay thiền tối thượng thừa.

Trên thực tế, hầu như mọi người, khi đến với Thiền tông gần như chưa ngộ. Vì chưng đây chư vị Tổ sư bắt buộc y cứ vào kinh, lập ra những pháp môn dẫn đạo, đưa tín đồ đến nơi ngộ đạo. Vì vì sao này, bạn có thể hiểu Thiền tông theo nghĩa rộng lớn hơn: ngẫu nhiên một pháp môn nào, lấy câu hỏi ngộ nhập Phật tâm làm phương châm đều thuộc về Thiền tông.

Tất cả các pháp môn ở trong Thiền tông đều phải sở hữu cùng một kim chỉ nam là ngộ nhập Phật tâm. Bên trên thực tế, có tương đối nhiều phương cách khác nhau dẫn đến phương châm ấy. Đây là nguyên nhân làm xuất hiện nhiều thiền phái không giống nhau trong Thiền tông. Trong số ấy có Thiền phái Trúc Lâm lặng Tử.

Tinh thần và đặc điểm của Thiền phái Trúc Lâm

*

Tôn tượng Phật hoàng è cổ Nhân Tông trên im Tử

Giai đoạn phân phát triển bùng cháy rực rỡ nhất của Thiền phái Trúc Lâm gắn liền với cuộc sống của 5 vị vua: trằn Thái Tông, trằn Thánh Tông, è cổ Nhân Tông, trằn Anh Tông cùng Trần Minh Tông. Trong số đó vua è cổ Nhân Tông là Sơ tổ của Thiền phái Trúc Lâm. ý muốn thấy được ý thức và điểm lưu ý của thiền phái, bọn họ cần biết qua cuộc đời tu hành ngộ đạo của những vị, tuyệt nhất là hai vua trằn Thái Tông với Trần Nhân Tông.

* Vua trần Thái Tông:

Ngài là vị vua đầu tiên trong phòng Trần. Ngài đăng vương năm 8 tuổi. Đến năm đôi mươi tuổi, do có rất nhiều nỗi khổ, lòng ray rứt bất an, ngài quăng quật ngai đá quý trốn lên núi im Tử đi tu. Sau bao khó khăn nhọc nhằn, ngài lên đến đỉnh núi, vào tư vấn Đại sa-môn Quốc sư Trúc Lâm (Thiền sư Viên Chứng).

Gặp ngài, Quốc sư tức tốc hỏi:

- thánh thượng bỏ vị thế nhân chủ, lên vùng núi non hẻo lánh này nhằm mục tiêu cầu câu hỏi gì?

Vua è cổ Thái Tông đáp:

- Trẫm lên đây chỉ để ước làm Phật.

Quốc sư nói:

- trong núi vốn không tồn tại Phật. Phật làm việc trong tâm. Nếu chổ chính giữa lặng mà biết, chính là chân Phật. Nếu thánh thượng ngộ được vai trung phong ấy thì tức tự khắc thành Phật, không yêu cầu đi tìm khổ cực ở bên ngoài.

Ngay câu nói đó ngài thấy được con đường vào với xin dìm Quốc sư có tác dụng thầy.

Ngày hôm sau, trần Thủ Độ cùng những quan lên núi thỉnh ngài về kinh. Vì chưng lòng còn phân vân, ngài mang đến thỉnh ý thầy.

Quốc sư Trúc Lâm di động cầm tay ngài nói rằng: “Phàm là đấng nhân quân, đề xuất lấy ý ước ao thiên hạ làm ý ao ước của mình. Lấy trung tâm thiên hạ làm trọng tâm mình. Nay thiên hạ mong mỏi ngài về, ngài ko về sao được? tuy nhiên việc nghiên cứu nội điển đừng phút làm sao quên”.

Y theo lời dạy, ngài trở lại kinh thành. Vừa triển khai nhiệm vụ của một vị vua vừa tu hành. Rộng 10 năm sau, ngài ngộ đạo vươn lên là một thiền sư. Với trí óc của một vị vua thiền sư, ngài lãnh đạo đất nước, làm tan quân xâm lăng Mông Cổ.

Sau cuộc chiến, giang sơn thái bình, ngài nhường nhịn ngôi cho bé là nai lưng Thánh Tông cùng lên làm cho Thái thượng hoàng. Từ đây ngài vừa ráng vấn mang lại con, vừa tu hành. Khi giang sơn hoàn toàn ổn định định, vua è cổ Thánh Tông đã đủ sức để đảm đương câu hỏi nước, ngài lui về lập am ở chốn rùng núi Vĩ Lâm, cầm cố đô Hoa Lư, vừa an dân lập ấp, vừa tu hành.

* Vua è cổ Nhân Tông:

Ngài là vị vua đời đồ vật ba của nhà Trần. Cũng như vua è Thái Tông, do không thích làm vua, nên gồm lần ngài trốn lên núi yên ổn Tử đi tu, nhưng mà không được. Ngài nên trở về kinh thành nhằm vừa làm nhiệm vụ của một vị vua, vừa tu hành. Nhờ Tuệ Trung Thượng Sĩ khai thị, ngài nối tiếp đường vào, buộc phải thờ Thượng Sĩ có tác dụng thầy.

Dưới sự dẫn dắt của Thượng Sĩ, ngài thấu được cốt tủy của Thiền tông. Ngài là 1 trong những vị vua anh hùng, nhì lần cố kỉnh quân đánh thắng quân Nguyên - Mông, giữ yên bờ cõi. Khi tổ quốc thái định hình định, ngài nhịn nhường ngôi cho con là trằn Anh Tông và lui về chốn rừng núi, xuất gia tu hành theo hạnh đầu đà, nên bao gồm pháp hiệu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà.

Khi còn sinh hoạt trong ghê thành, dù cho là vua, ngài sống đối chọi sơ đạm bạc, chỉ nồng nhiệt lo mang lại dân đến nước. Ngài là tấm gương đạo đức mang lại quan lại noi theo để trở thành các vị quan thanh liêm. Lấy việc phục vụ tổ quốc nhân dân làm cho chính.

Vì tín đồ đời vì sa đà theo ngũ dục, thường sản xuất thập ác nên cuộc đời thường chịu những quả báo bất trắc, tai ương hoạn nạn, tuổi lâu ngắn ngủi. Nếu thường hành thập thiện thì tránh được các việc trên, phước đức tăng trưởng, được quả báo giỏi đẹp. Vả lại, một làng hội trong đó có không ít người hành thập thiện mang niềm tin Bồ-tát “tập vì fan để bớt bởi vì mình, tập quên bản thân để hoàn toàn có thể sống vì người”, là 1 trong những xã hội an hòa, vững mạnh, ko cướp bóc tách tàn sợ hãi lẫn nhau. Người trong nước dễ ợt đoàn kết, cùng cả nhà tiến lên, thừa qua hầu như khó khăn thử thách đến từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Nên sau thời điểm rời khiếp thành, ngài vừa tu hành vừa giáo hóa nhân dân. Ngài đi mọi nơi chỉ dạy cho tất cả những người dân hành thập thiện và lượn mọi chỗ phá bỏ các dâm từ.

Cuộc đời của nhì vua trằn Thái Tông với Trần Nhân Tông sẽ nói lên tinh thần cũng như chủ trương của Thiền phái Trúc Lâm:

1- bởi Phật trên tâm, buộc phải nếu khéo tu thì ở chỗ nào tu cũng thành tựu.

Xem thêm: Cách Hack Thời Loạn Trên Zing Me, Thời Loạn Cho Ios

2- ví như được xuất gia để tu hành thì khôn cùng tốt. Nếu chưa, fan tu vẫn có thể vừa đảm đương nhiệm vụ thế gian, vừa tu hành cho chỗ ngộ đạo.

3- công ty trương ấy sẽ nói lên điểm lưu ý của Thiền phái Trúc Lâm. Thiền Trúc Lâm được coi là dòng thiền nhập thế. Nhập thế có khá nhiều mức độ: sau thời điểm đại ngộ sống trên núi cao, tín đồ đời tự tra cứu đến, theo đó mà giáo hóa người. Sau khi đại ngộ, xuống đồng bằng lập thiền viện để giáo hóa người. Sau khoản thời gian đại ngộ, sinh hoạt chợ đời tùy duyên cơ mà giáo hóa bạn v.v... Vào trường hợp của những vua Trần, vừa làm cho vua, vừa tu hành, vừa giáo hóa nhân dân, là mức độ nhập vắt cao nhất.

Thiền Trúc Lâm thuộc dòng thiền nhập thế ở mức độ cao nhất, bắt buộc cũng là nhập chũm ở hầu hết mức độ. Điều này được chứng tỏ khi sử sách biên chép rằng bên dưới thời Tam Tổ Trúc Lâm có không ít Tăng, Ni, quan tiền chức, dân thường xuyên tu hành ngộ đạo.

Do thân bệnh đến chỗ sâu xa nhiệm mầu của Phật pháp, phải chư vị hoàn toàn có thể vận dụng Phật pháp một cách tinh tế và sắc sảo trong câu hỏi giáo hóa, an dân, trị nước.

Dưới thời các ngài, đạo và đời luôn luôn khắn khít, vạc huy mạnh mẽ tính trí tuệ, can đảm, nhân vật nơi con tín đồ Việt. Từ đó tạo sự những chiến công hiển hách, ba lần đánh thắng quân Mông, Nguyên, làm ra thời đại thịnh trị số 1 trong lịch sử dân tộc dân tộc Việt Nam.

Thành trái tu hành

Trong các tác phẩm của vua è cổ Nhân Tông, có bài phú
Cư trần lạc đạo.Bài phú này vẫn phần nào cho bọn họ thấy tác dụng tu hành mà ngài đã đạt được.

Lục tổ Huệ Năng nói: “Đạo ko lìa mẫu đời, mà lại không truyền nhiễm ô vày dòng đời”. Vua è Nhân Tông sẽ hiện thực hóa lời nói này một cách tuyệt vời bằng chính cuộc đời mình. Với ngài đâu phải chỉ chỉ lúc ở trên núi cao, ở nơi thanh vắng, sinh hoạt trong chốn tòng lâm bắt đầu có nụ cười đạo. Ở đâu trong chốn trần lao, trong cả khi sinh sống trong sự ngổn ngang phức tạp của câu hỏi làm vua vẫn hoàn toàn có thể vui đạo. Qua trên đây ngài mong nhắn nhủ với bọn họ rằng: “Nếu khéo tu thì dù đã ở trong cuộc đời đầy bất trắc loạn động, vẫn đang còn được niềm vui vi diệu to lớn của đạo. Giả dụ khéo tu, dù sẽ ở trong vùng Tà-bà lạnh bức, dẫy đầy đều phiền não lan truyền ô, bọn họ vẫn đã đạt được sự non mẻ, an vui, thanh tịnh của cõi Tịnh độ.

Đến đây, bọn họ mới thấy tương đối đầy đủ tính cách nhập nạm của Thiền phái Trúc Lâm.

Nhập vậy là gì? Là đưa Phật pháp vào lòng người, là chuyển đạo vào đời.

Hầu hết các thiền phái ở trong Thiền tông đều nhấn mạnh đến phần xuất thế. Phần nhập cụ chỉ đề ra với người đã triệt ngộ. Thiền phái Trúc Lâm yên ổn Tử lại nhà trương rằng với gần như ai có rất đầy đủ niềm tin cùng chánh kiến thì rất có thể đặt ra sự việc nhập vắt khi không triệt ngộ. Fan tu dù sống trong đời, làm nhiều câu hỏi cho đời, nhưng do tất cả chánh loài kiến nên biết phương pháp giữ mình, không “quên bản thân theo vật”. Bởi vì vậy, dù chưa ngộ, họ vẫn không sống trái cùng với đạo, là điều kiện để tiến trình xuất chũm diễn ra cho đến khi triệt ngộ. Hiện thời với chủ trương Thiền Giáo tuy vậy hành, Hòa thượng Thanh Từ sẽ thể hiện tinh thần nhập vậy của Thiền phái Trúc Lâm.

Sau lúc ngộ, vẫn liên tiếp vừa tu hành (để thể nhập) vừa làm công dụng cho đời, để thực sự bệnh nghiệm được rằng đạo vốn ko lìa đời, ngay vị trí đời mà lại là đạo, ngay lập tức trên từng sai biệt của cuộc sống mà vẫn thường bắt gặp đạo, vui đạo. Đây là việc nhập vắt triệt để, là điểm sáng riêng của Thiền phái Trúc Lâm.

Xuất phát từ dân tộc bản địa Việt, với đặc thù riêng, không như các thiền phái khác, thiền Trúc Lâm im Tử thuộc dòng thiền Việt Nam.

Vua trằn Nhân Tông vừa hoàn thành một biện pháp xuất sắc đẹp trong vai trò của một minh quân, vừa đạt mang đến chỗ viên mãn của sự việc tu hành, cần không lạ gì khi fan đời tôn ngài là Sơ tổ Trúc Lâm, là Phật hoàng trằn Nhân Tông.

Cái tôi hoàn trả đất trời, trả tôi khía cạnh mũi muôn đời chưa sanh. Chẳng rời trước mắt hay lặng trong, Còn tra cứu liền biết anh chưa thấy

Dòng tan Thiền phái Trúc Lâm im Tử

*
A/ TRƯỚC khi THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ RA ĐỜI.

Phật giáo được truyền vào việt nam rất sớm. Theo nhiều sử liệu còn sót lại cho thấy thêm Phật giáo có mặt tại nước ta trong khoảng tầm năm 300 trước Tây định kỳ (thời Vua A-Dục). Theo Ngọc phả Hùng Vương gồm ghi: “Có lần Vua Hùng Vương trang bị 7 là Chiêu vương lên núi Tam Đảo ước Tiên thì nghiễm nhiên vẫn thấy miếu thờ Phật”. Theo đà tiến triển của đất nước, Phật giáo cũng khá được phát triển dạn dĩ lên theo thời gian. Đến thời Lý, Phật giáo vn thịnh hành bởi bố dòng Thiền chính: Tỳ-ni-đa-lưu-chi, Vô Ngôn Thông với Thảo Đường

I. Dòng Thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi: do Thiền sư Tỳ-ni-đa-lưu-chi ngộ đạo trường đoản cú Tam Tổ Tăng Xán. Năm 580, Sư sang việt nam trụ trì miếu Pháp Vân. Cái Thiền này mang màu sắc Ấn Độ.

 II. Dòng Thiền Vô Ngôn Thông: bởi Thiền sư Vô Ngôn Thông truyền sang nước ta năm 820. Sư trụ trì miếu Kiến Sơ

III. Thiền phái Thảo Đường: vị Thiền sư Thảo Đường giáo hóa ở nước ta năm 1069. Sư trụ trì miếu Khai Quốc (chùa Trấn Quốc ngày nay).

Hai phái Thiền Vô Ngôn Thông với Thảo Đường mang color Trung Hoa.

B/ SỰ RA ĐỜI CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ - nắm kỷ XIII

I. Tổ tiên sáng lập: Phật Hoàng è cổ Nhân Tông

Lúc còn bé, vua phụ thân Thánh Tông đang trao Thái tử nai lưng Khâm (Trần Nhân Tông) đến Tuệ Trung Thượng sĩ dạy đạo.Khi hỏi về tông chỉ của việc bổn phận, Thượng sĩ nói: “Phản quan liêu tự kỷ nhiệm vụ sự, bất tùng tha đắc.” (Xoay lại chủ yếu mình là việc bổn phận, chẳng từ vị trí khác nhằm được), liền đó Thái tử nhận thấy tông chỉ thiền, mở sáng đôi mắt đạo, hiểu rằng lối vào. Bao gồm lần thái tử trốn lên núi yên ổn tử xuất gia, nhưng lại bị Triều đình đi kiếm và đề nghị về làm vua.

Trong lúc trị vì đất nước, Vua è cổ Nhân Tông đã khôn khéo sắp xếp thời gian để tu hành và bao gồm kết quả. Lao động tu tập của Ngài biểu đạt rõ trong bài bác Phú Cư è Lạc Đạo khi còn là Thái Thượng Hoàng.

Khi thấy bé là vua Anh Tông lo toan việc nước ổn định, Ngài lên núi lặng tử xuống tóc tu hành. Trải thời hạn công phu tu tập, Ngài vẫn sáng đạo, lập phải dòng thiền Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm yên ổn Tử.

II. Thiền phái Trúc Lâm yên Tử được sáng sủa lập dựa vào ba tiêu chí chính yếu

Dựa bên trên trí tuệ giác ngộ, tự đó tất cả trí tuệ sáng tạo; dung nhiếp bố dòng Thiền đã có, chính là trí tuệ tái tạo, Sơ Tổ Trúc Lâm đang sáng lập buộc phải một cái Thiền phù hợp với nền tảng gốc rễ người vn (khế cơ) để giúp chúng ta ứng dụng tu hành dễ tiến bộ hơn. Mang đến thấy, Thiền phái Trúc Lâm yên tử ra đời căn cứ bên trên trí tuệ chân thực mà Sơ Tổ sẽ giác ngộ, vận dụng thành trí tuệ sáng chế và tái tạo để sở hữu được một loại Thiền mê say hợp cho người Việt Nam bọn chúng ta, chứ không cần phải là một trong những sự kết hợp, vá víu hầu như gì đang có.

C/ SỰ KẾ THỪA, TIẾP NỐI

I. Thời kỳ mới thành lập

 Sư tư tương khế. Khi phân biệt ngài Pháp Loa là 1 trong bậc pháp khí, nơi tham cứu vớt đã thấu tột, Sơ Tổ Trúc Lâm trao truyền y bát và trung khu kệ mang lại thiền sư Pháp Loa kế nuốm Tổ vị, làm cho vị Tổ thiết bị hai Thiền phái Trúc Lâm. Ko cô phụ địa điểm nhìn và thiên chúa giáo dưỡng của Thầy mình, Tổ Pháp Loa đã kết thúc sứ mạng của một vị tổ tông được giao phó vô thuộc xuất sắc. Vừa từ bỏ mình nắm rõ tông phong lặng tử, vừa giảng dạy Tăng tài kế thế, vừa định chức và cấp cho sổ bộ cho Tăng ni, vừa giáo hóa độ khắp, tứ chúng hướng về, cho đến khắc in Kinh, Luật, Luận và những công trình văn hóa, kiến trúc… toàn bộ đã gửi Phật giáo Thiền tông đời è cổ lên một đỉnh điểm mới. Cuối đời, Ngài đang truyền trao nhiệm vụ lại mang lại Tam Tổ Huyền Quang. Sau, vị nhiều vì sao chủ quan cùng khách quan không giống nhau, Thiền phái Trúc Lâm lặng tử bị chìm lắng

II. Thời kỳ trung hưng(khoảng TKXVII-XVIII)

Trong khoảng chừng TK XVII – XVIII, Thiền sư Chân Nguyên và Thiền sư hương thơm Hải là hai vị đón đầu trong bài toán trung hưng lại Thiền phái Trúc Lâm yên ổn Tử.

1/ THIỀN SƯ CHÂN NGUYÊN:

Thuộc tông Lâm Tế, loại Trí bạn dạng Đột ko ở Trung Hoa, Thiền sư Viên Văn Chuyết Chuyết quý phái Vùng đất Quảng Nam vn (Đằng Trong) hoằng hóa 8 năm. Năm 1633, theo lời thỉnh mong của thương lái Nguyễn Tề, Sư ra Đằng xung quanh (đất Bắc) để giáo hóa. Sư có hai môn đồ xuất dung nhan là ngài Minh Hành trên Tại với Thiền sư Minh Lương. Ngài Minh Hành tại Tại gồm đệ tử là Thiền sư Tuệ Nguyệt Chân Trú trụ trì chùa Hoa Yên, im tử. Ngài Chân Nguyên thuở đầu xuất gia với ngài Tuệ Nguyệt Chân Trú và được pháp danh Tuệ Đăng. Ko lâu sau Thiền sư Tuệ Nguyệt Chân Trú viên tịch, ngài Tuệ Đăng lịch sự tham học tập với Thiền sư Minh Lương. Qua đối đáp được tỏ ngộ, ngài Minh Lương ban mang lại pháp hiệu Chân Nguyên.

Thiền sư Chân Nguyên tỏ ngộ Thiền. Là người nước ta nên sẽ nghĩ đến bạn dân nước Việt, vì vậy ngài nghĩ về ngay mang lại Thiền tông Việt Nam. Mà lại Trúc Lâm im tử là một trong những dòng Thiền vn vĩ đại vì Ngữ Lục (văn hóa), Tăng đoàn (con người, tổ chức) và gồm có vị tu hành gồm kết quả. Từ đó, ngài Chân Nguyên bắt đầu khôi phục lại Thiền phái Trúc Lâm im Tử.

2/ THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI:

Cũng trường đoản cú tông Lâm Tế, cái Trí bản Đột ko ở Trung Hoa, Thiền sư Lục hồ Viên Cảnh cùng Đại rạm Viên Khoan sang Vùng đất đậy Triệu Phong vn (Đằng Trong, có Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hiện tại nay) hoằng hóa. Ngài hương Hải đang có tác dụng quan ở bao phủ Triệu Phong và cho học đạo với hai vị Thiền sư này. Sau đó xuất gia tu hành trên am tranh ở hòn đảo Tim bút La, quay Lao Chàm (tại Hội An, Quảng nam bây giờ). Đạo phong lan tỏa, Chúa Nguyễn Phúc Tần xây chùa Vinh Hòa trên núi Rùa (Qui Sơn) làm việc cửa tứ Dung (Tư Hiền, Phú Lộc, quá Thiên Huế) cùng thỉnh về Trụ Trì. Sau bị nghi oan là bao gồm mưu phản, Sư sẽ trở về Tim bút La rồi ra Đằng không tính (Đất Bắc). Sư ở ngoài đảo một thời gian để quan quân theo dõi và quan sát rồi new được mời vào đất liền. Sau thỉnh về Trụ Trì ở Cổ Nguyệt Đường (Hưng Yên). Trên đây, Sư giáo hóa khôn xiết thịnh hành. Ngài đã cùng rất Thiền sư Chân Nguyên trung hưng Thiền phái Trúc Lâm yên ổn Tử.

3/ TÓM KẾT:

Thầy tổ của Thiền sư Chân Nguyên (Phái bút Tháp) với Thiền sư hương Hải (Phái Nguyệt Đường) đông đảo xuất thân từ mẫu Trí phiên bản Đột ko của Tông Lâm Tế nghỉ ngơi Trung Hoa, cùng sang Đằng vào của việt nam giáo hóa. Để rồi cùng chạm mặt nhau làm việc Đằng kế bên (đất Bắc). Nhì phái Nguyệt Đường và bút Tháp đã bên nhau trung hưng lại Thiền phái Trúc Lâm lặng Tử vn trong khoảng tầm thế kỷ XVII - XVIII.

Thời gian sau, vị nhiều lý do khác nhau, Thiền phái Trúc Lâm yên Tử lại một đợt tiếp nhữa bị chìm lắng, mất hút.

III. Thời kỳ khôi phục, tiếp nối: khoảng 1970 của thời tiện nghi TK XX-XXI

Khởi đầu cho sự khôi phục với tiếp nối: Hòa thượng Thiền sư mê say Thanh Từ.

1/ Điểm đặc biệt quan trọng của vị Thiền sư phục hồi và tiếp nối:

- TÚC DUYÊN:

Sanh ra đời không có người tu Thiền, không ai biết mang đến Thiền, tuy vậy ngay từ buổi đầu xuất gia, ngần ngừ vì sao trong trái tim Hòa thượng lại tự nung nấu thích hợp tu Thiền, tất cả tâm nguyện muốn phục sinh lại Thiền tông Việt Nam.

- TÌM ĐỌC NGỮ LỤC, NHẬP THẤT, SÁNG TÂM, KHÔI PHỤC THIỀN:

Song tuy nhiên với việc tu học tập và có tác dụng Phật sự, Hòa thượng vẫn gia trung tâm tìm xem thêm các bộ Luận và Ngữ Lục để vận dụng công phu. Khi thu xếp được Phật sự, Ngài nhập thất chuyên tu. Trên Pháp Lạc Thất, Núi Lớn, Vũng Tàu, Hòa thượng sẽ sáng lại mối cung cấp tâm, xuyên suốt tột hết phần nhiều chỗ uyên áo của Thiền. Năm 1970, tại Pháp Lạc Thất này, Ngài khai sáng Thiền Viện Chơn không và bẻ khóa Thiền đầu tiên.

2/ Hòa thượng đã phục hồi và tiếp diễn Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam như vậy nào.

2.1/ Tông chỉ Thiền:

Từ nguồn vai trung phong đã sáng sủa tỏ, trên mối cung cấp trí giác ấy có tác dụng căn bản, Hòa thượng vẫn uyển gửi tùy duyên, khôn khéo hướng dẫn để hành đưa trở về nhận ra nguồn tâm chủ yếu mình. Đây chính là tinh thần “phản quan lại tự kỷ”, là tông chỉ của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, xoay về dấn lại trọng điểm Phật xưa nay chưa từng sanh diệt nơi mỗi người.

2.2/ Văn Hóa:

Hòa thượng sẽ sưu tầm các Sách sử, Ngữ Lục, tư liệu của chư vị Thiền sư nước ta còn sót lại, Ngài dịch với giảng giải mang đến Tăng Ni cùng Phật tử thông hiểu, vận dụng tu hành.

2.3/ Ứng dụng thực hành:

Hòa thượng đã trích dịch vào Khoa Nghi Sáu Thời Sám ăn năn của thời Trần để gia công Kinh tụng sám ăn năn hằng đêm trong số Thiền viện. Thiền sinh tại các Thiền viện mang tọa Thiền làm chủ yếu trong thực hành công phu tu tập. Quanh đó ra, các thiền sinh còn có thời khóa lao cồn để rèn luyện với điều phục thân tâm. Tọa Thiền là tu trong cảnh tịnh. Lao tác và sinh hoạt tải là tu vào cảnh động. độc nhất cử tốt nhất động, thiền sinh luôn sáng tỏ trung khu mình tại đây và bây giờ. Động tịnh không hai, ngay lập tức đó trọng tâm thiền tỏ rạng.

2.4/ tổ chức tu hành:

Mỗi Thiền viện đều có Khu nước ngoài viện cùng Nội viện riêng rẽ biệt. Tất cả khu nhập thất chăm tu. Bao gồm chương trình tu học tập rõ ràng, tuân thủ theo Thanh quy. Tinh giảm tối thiểu sự vận tải (gần như không đi ra ngoài trong thời hạn dụng công). Những thiền sinh hoàn toàn không có tài năng sản riêng, chỉ gồm có vật dụng cần thiết do Thiền viện sắm cho, không tồn tại những phương tiện khác như điện thoại cảm ứng thông minh riêng, Tivi, đài, báo… làm loạn tâm ý. Từng mỗi đa số tạo điều kiện tốt nhất để hành giả chăm tâm tu tập.

2.5/ nắm kết:

Hòa thượng Thiền sư ưa thích Thanh từ đã phục hồi Thiền tông vn đời trằn một cách cụ thể; từ kim chỉ nan đến thực hành; từ nắm rõ đường lối công phu cho đến kết quả – ngộ tâm.

Theo duyên pháp hóa, Tăng Ni Phật tử thừa nhận chân được giá trị đích thực của Thiền tông vn nên quy hướng, trở lại tu tập ngày càng đông. Từ bỏ nhân duyên đó, những thiền viện lần lượt thành lập và hoạt động trên khắp các miền đất nước, tỏa khắp ra những nước khác trên cầm cố giới. Thiền phái Trúc Lâm nước ta một lần tiếp nữa được khởi sắc, sống lại mạnh khỏe trong thời hiện nay đại.

C/ KẾT LUẬN:

Thiền vốn là bản tâm chân thật nơi chính mỗi người. Trường hợp vô tri thì đồng với cây đá. Hễ ai tất cả biết thì đều phải có Thiền, có phiên bản tâm. Còn vào mê mờ thì sống bởi tâm gọi biết sanh diệt, trọng tâm thiền tạm thời bị bịt khuất. Nhận lại nguồn trọng tâm thì vô minh mê mờ nhiều đời tuyệt nhất thời rã biến, mười phương nhân loại thênh thang, trọng điểm thiền hiển hiện tại rờ rỡ, sốt thông liễu biệt vớ cả rõ ràng mà không còn có biến hóa thiên sinh diệt. Mới thấy, mặc dù cho dòng đời bao gồm vô thường xuyên sanh diệt, Thiền phái Trúc Lâm nước ta theo kia cũng có lúc sáng tỏ, lúc lu mờ. Nhưng loại chảy mạch nguồn thiền tông vn không lúc nào bị giới hạn dứt. Lúc này tại đây, họ vẫn đang rõ ràng rõ ràng.