Bảo Mật

-
vabishonglam.edu.vn thu thập thông tin của người tiêu dùng gửi cho cái đó tôi. Chúng tôi cũng tích lũy thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được hỗ trợ thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những tin tức này hoàn toàn có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Vabishonglam.edu.vn cam kết bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Shop chúng tôi không được phép bật mí thông tin cá nhân mà không tồn tại sự cho phép bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một vài thông tin tích lũy từ chúng ta và về chúng ta được sẽ được sử dụng để cung ứng việc hỗ trợ dịch vụ của cửa hàng chúng tôi với bạn. Hồ hết thông tin cửa hàng chúng tôi thu thập không được share với bạn, bán hoặc mang đến thuê, ngoại trừ một vài trường hợp sau đây:

vabishonglam.edu.vn bao gồm thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn ngừa các hoạt động bất đúng theo pháp, nghi hoặc gian lận, các trường hợp liên quan đến các tác hại sự an ninh tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của qui định pháp.
vabishonglam.edu.vn hợp tác với các công ty không giống đại diện cửa hàng chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải share thông tin của người sử dụng với chúng ta để cung cấp các sản phẩm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Vabishonglam.edu.vn cũng có thể có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung ứng sản phẩm hoặc thương mại & dịch vụ mà các bạn yêu ước hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về chúng ta nếu cửa hàng chúng tôi được thâu tóm về hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường vừa lòng này, chúng tôi sẽ thông báo cho chính mình bằng email hoặc bằng phương pháp thông báo rất nổi bật trên trang web của công ty chúng tôi trước khi tin tức về các bạn được chuyển nhượng bàn giao và trở thành đối tượng người tiêu dùng của một chính sách Bảo mật khác.
Bảng nắm tắt này được cung cấp cho bạn vì công dụng của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui vẻ đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để ráng rõ.