Nội Quy

-
Website vabishonglam.edu.vn là sân chơi giải trí cho những người yêu technology và loài kiến thức. Là nơi mang về những gọi biết, đa số tin tức tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông với thông tin cho nhau những chiến thắng kỹ thuật mới nhất. Để kiêng những hiểu nhầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vụ việc liên quan lại đến chính trị.
Không bàn sự việc liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm khu vực trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu nhằm viết bài xích phải có nguồn dẫn nếu chưa phải là biến đổi của bạn..