Cách Tách 1 Trang Trong Word, Cách Cắt File Word Thành Nhiều File Nhỏ

-

Nếu bạn có một tài liệu Word đồ sộ và bạn cần cắt file Word này thành nhiều tài liệu nhỏ hơn thì hãy dành vài phút đọc hướng dẫn này. Gitiho sẽ chỉ cho bạn 2 cách để chia nhỏ file Word thành nhiều tài liệu dễ dàng và nhanh nhất.

Bạn đang xem: Cách tách 1 trang trong word


*
WOG01 - Tuyệt đỉnh vabishonglam.edu.vn Word - Chuyên gia soạn thảo văn bản
*
Nhập môn Word cùng Gitiho
*
Phím tắt trong Word, Excel, Power Point và Tips để tăng tốc độ làm việc

Các cách cắt file Word nhanh nhất

Cách cắt file Word bằng dấu phân cách với VBA

Thay vì cắt file Word thành nhiều phần bằng cách thủ công thì phương pháp này sẽ giới thiệu một VBA (ứng dụng lập trình cơ bản trong vabishonglam.edu.vn Office) theo dấu phân cách. Bạn hãy làm theo các bước sau để tách file Word nhé.

Bước 1: Nhấn đồng thời hai phím Alt và F11 để mở cửa sổ vabishonglam.edu.vn Visual Basic.Bước 2: Chọn Insert, chọn Module và sau đó sao chép + dán mã VBA sau vào cửa sổ mới mở.

VBA: Tách file Word thành nhiều File word khác bằng Delimiter

Sub Split
Notes(delim As String, str
Filename As String)Dim doc As Document
Dim arr
Notes
Dim I As Long
Dim X As Long
Dim Response As Integerarr
Notes = Split(Active
Document.Range, delim)Response = Msg
Box("This will split the document into " & UBound(arr
Notes) + 1 & " sections.Do you wish to proceed?", 4)If Response = 7 Then Exit Sub
For I = LBound(arr
Notes) To UBound(arr
Notes)If Trim(arr
Notes(I)) "" Then
X = X + 1Set doc = Documents.Adddoc.Range = arr
Notes(I)doc.Save
As This
Document.Path & "\" & str
Filename & Format(X, "000")doc.Close True
End If
Next IEnd Sub
Sub test()"delimiter & filename
Split
Notes "https:///", "Notes "End Sub

Bước 3: Chọn Run hoặc nhấn nút F5 để chạy.Bước 4: Hộp thoại vabishonglam.edu.vn Word được mở ra, bạn hãy nhấn Yes.

*

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thao tác tách file Word thành nhiều file nhỏ rồi!

Một số lưu ý khi cắt file Word bằng mã VBA:

Nhớ đảm bảo rằng đã thêm dấu phân cách /// giữa mỗi phần văn bản mà bạn muốn phân tách. Ngoài ra bạn có thể thay đổi dấu /// bằng bất kỳ dấu phân cách nào để đáp ứng nhu cầu của mình.

Bạn có thể thay đổi các tài liệu “Notes” trong Sub Test để phù hợp với nhu cầu của mình.

Các tài liệu được tách sẽ lưu vào cùng nơi với tệp gốc.

Bạn không cần thêm dấu phân cách vào cuối tệp gốc, nếu bạn thêm thì sẽ có một tài liệu trống sau khi tách.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gắn Địa Chỉ Lên Google Map S Dễ Dàng Và Nhanh

Text giúp soạn thảo văn bản nhanh trong Word

Cách cắt file Word bằng Page với VBA

Chúng ta sẽ học thêm một phương pháp cắt file Word sử dụng VBA. Đây là một ứng dụng lập trình cơ bản khác (VBA) có thể giúp bạn tách file Word thành nhiều tài liệu nhỏ bằng Page trong Word. Hãy làm như sau:

Bước 1: Nhấn đồng thời Alt và F11 để mở cửa sổ vabishonglam.edu.vn Visual Basic for Application window.Bước 2: Chọn Insert, chọn Module và sau đó dán mã VBA dưới đây vào cửa sổ mới mở.

Mã VBA: tách tài liệu thành nhiều tài liệu bằng Page trong Wor

Sub Split
Into
Pages()Dim doc
Multiple As Document
Dim doc
Single As Document
Dim rng
Page As Range
Dim i
Current
Page As Integer
Dim i
Page
Count As Integer
Dim str
New
File
Name As String
Application.Screen
Updating = False "Makes the code run faster and reduces screen _flicker a bit.Set doc
Multiple = Active
Document "Work on the active document _(the one currently containing the Selection)Set rng
Page = doc
Multiple.Range "instantiate the range objecti
Current
Page = 1"get the document"s page counti
Page
Count = doc
Multiple.Content.Compute
Statistics(wd
Statistic
Pages)Do Until i
Current
Page > i
Page
Count
If i
Current
Page = i
Page
Count Thenrng
Page.End = Active
Document.Range.End "last page (there won"t be a next page)Else"Find the beginning of the next page"Must use the Selection object. The Range.Goto method will not work on a page
Selection.Go
To wd
Go
To
Page, wd
Go
To
Absolute, i
Current
Page + 1"Set the end of the range to the point between the pagesrng
Page.End = Selection.Start
End Ifrng
Page.Copy "copy the page into the Windows clipboard
Set doc
Single = Documents.Add "create a new documentdoc
Single.Range.Paste "paste the clipboard contents to the new document"remove any manual page break to prevent a second blankdoc
Single.Range.Find.Execute Findtext:="^m", Replace
With:="""build a new sequentially-numbered file name based on the original multi-paged file name and pathstr
New
File
Name = Replace(doc
Multiple.Full
Name, ".doc", "_" & Right$("000" & i
Current
Page, 4) & ".doc")doc
Single.Save
As str
New
File
Name "save the new single-paged documenti
Current
Page = i
Current
Page + 1 "move to the next pagedoc
Single.Close "close the new documentrng
Page.Collapse wd
Collapse
End "go to the next page
Loop "go to the top of the do loop
Application.Screen
Updating = True "restore the screen updating"Destroy the objects.Set doc
Multiple = Nothing
Set doc
Single = Nothing
Set rng
Page = Nothing
End Sub

Bước 3: Sau đó chọn Run hoặc ấn nút F5 để áp dụng VBA cắt file Word,

Khi sử dụng mã VBA này để chia nhỏ file Word, bạn cần lưu ý rằng các tài liệu được tách sẽ được lưu vào cùng nơi với tệp gốc.

Tổng kết

Vậy là chúng ta đã thực hành 2 phương pháp cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng cách sử dụng VBA. Có thể bạn vẫn còn xa lạ với VBA trong Word, vậy thì từ ngày hôm nay hãy bắt đầu tìm hiểu về tính năng này của Word nhé. Mình chắc chắn rằng bạn sẽ mở khóa được rất nhiều tính năng hữu ích không tưởng đấy.

Đôi khi, bạn sẽ muốn cuộn trang trong tài liệu giống như đang lật sách hơn, thay vì cuộn liên tục. Sử dụng lệnh Song Song (tab Chế độ xem) để lật qua các trang bằng ngón tay. Nếu bạn không có màn hình cảm ứng, hãy sử dụng thanh cuộn ngang hoặc con lăn chuột để di chuyển qua các trang.

*

Thao tác di chuyển trang song song sẽ tắt khả năng chọn thiết đặt thu phóng. Để có thể thu phóng lại, chọn di chuyển trang Dọc.


*

Lưu ý:  Tính năng này chỉ khả dụng khi bạn có gói đăng ký vabishonglam.edu.vn 365. Nếu bạn đã đăng ký vabishonglam.edu.vn 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất.


Chuyển nhanh đến trang bạn muốn

Trong quá trình paging tài liệu, hình thu nhỏ sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn nhanh về tất cả các trang để bạn có thể chuyển đến trang mình muốn. Chỉ cần chọn Hình thu nhỏ tương tự như thiết đặt Thu phóng.

*


Mẹo: Bạn không cần phải đi đến dải băng để chuyển đổi giữa xem trang và xem hình thu nhỏ. Nếu sử dụng chuột, nhấn Ctrl và di chuyển con lăn chuột. Trên màn hình cảm ứng, chụm vào để thu nhỏ thành hình thu nhỏ.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Tiếng Việt (Việt Nam) Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn quyền riêng tư tại California của bạn Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn quyền riêng tư tại California của bạn © vabishonglam.edu.vn 2023