Window experience index là gì, ý nghĩa điểm rating của windows 7 là gì

-
Tên gọi bằng lòng của "điểm rating" (theo phương pháp gọi của bạn) là "chỉ số trải đời Windows" (Anh văn: Windows Exprience Index). Windows Exprience Index đưa ra năm con số cho phần cứng của máy tính bạn, bao gồm:* bộ vi xử lý: Đây là 1 thiết bị cách xử lý trung tâm của sản phẩm tính. Windows Exprience Index sẽ kiểm soát số lượng thống kê giám sát trong từng giây.* bộ lưu trữ RAM: Là bộ nhớ lưu trữ truy cập ngẫu nhiên của máy tính, chứa đựng các ứng dụng phải cho hệ quản lý điều hành trong thời hạn thực. Windows Exprience Index sẽ bình chọn sự hoạt động vui chơi của RAM triển khai trong từng giây để đưa ra số điểm phù hợp hợp.* Graphic: Windows Exprience Index đã dừng năng lực đồ họa của máy tính trong quy trình test, và sẽ có được hai điểm con. Điểm con thứ nhất là dành riêng cho Desktop Performance (hiệu năng của Desktop), đặc biệt là hiệu ứng Windows Aero với những tương tác gần gũi với bạn dùng.* Gaming Graphic: Đây là vấn đề con sản phẩm công nghệ hai, nó cần cho các yêu ước về hiệu ứng của game, thiết bị họa...* Ổ cứng: Điểm mang lại ổ cứng là điểm ở đầu cuối của WEI, nó đang đo sự truyền dữ liệu của ổ cứng, bao hàm phân vùng đựng hệ điều hành, sự truyền tài liệu khi các ứng dụng được chạy hoặc cài đặt...Trong năm một số loại điểm trên, điểm tốt nhất sẽ được gọi là điểm cơ bản của máy tính (System"s base score)Tại sao Windows không lấy điểm trung bình của những điểm thành phần và lại lấy điểm số tốt nhất có tác dụng điểm hệ thống? Microsoft cho rằng máy vi tính của bạn cũng có thể tăng hiệu suất nếu khách hàng biết được những nhược điểm của hệ thống và upgrade cho chúng.Một vụ việc với Windows Exprience Index đó là sự việc tùy ý trong mang đến điểm, bạn có thể không ăn nhập với một vài ba điểm phần cứng thấp, và tin yêu rằng bạn phải tăng cấp để hoàn toàn có thể chạy Windows 7. Tuy nhiên trường đúng theo này không nhiều xảy ra.Nếu các bạn có điểm cơ bạn dạng (base score):* trường đoản cú 1.0 mang đến 1.9: vật dụng tính của khách hàng có hiệu năng cơ bản, tối thiểu (basic performance). Ví như một yếu tố nào tất cả điểm trường đoản cú 1.0 trở lên, nó chỉ đáp ứng nhu cầu được những yêu cầu buổi tối thiểu của Windows 7.* từ 2.0 mang đến 2.9: máy tính của doanh nghiệp có hiệu suất nâng cấp (enhanced performance) so với các máy vi tính có tính năng cơ bản, với số điểm này, hiệu ứng gương Windows Aero rất có thể hiển thị.* từ bỏ 3.0 cho đến 3.9: hoàn toàn có thể chạy tốt Windows Aero.* tự 4.0 đến 4.9: Hiệu năng xuất sắc (good performance) rất có thể hiện thị screen ở độ sắc nét cao (high-resolution display) và multiple display.* tự 5.0 mang đến 5.9: máy tính có tác dụng chạy các ứng dụng 3D, video unique cao...* trường đoản cú 6.0 đến 6.9: hỗ trợ Direct
X 11 với tốc độ chuyển frame lớn.* tự 7.0 đến 7.9 - Hiệu năng rất cao, giành cho hệ thống cùng với ổ cứng thể rắn SSD, thứ họa cao cấp và bộ xử lý đa nhân.

Bạn đang xem: Window experience index là gì


Tu00ean gu1ecdi chu00ednh thu1ee9c cu1ee7a "u0111iu1ec3m rating" (theo cu00e1ch gu1ecdi cu1ee7a bu1ea1n) lu00e0 "chu1ec9 su1ed1 tru1ea3i nghiu1ec7m Windows" (Anh vu0103n: Windows Exprience Index). Windows Exprience Index u0111u01b0a ra nu0103m con su1ed1 mang đến phu1ea7n cu1ee9ng cu1ee7a mu00e1y tu00ednh bu1ea1n, bao gu1ed3m:* Bu1ed9 vi xu1eed lu00fd: u0110u00e2y lu00e0 mu1ed9t thiu1ebft bu1ecb xu1eed lu00fd trung tu00e2m cu1ee7a mu00e1y tu00ednh. Windows Exprience Index su1ebd kiu1ec3m tra su1ed1 lu01b0u1ee3ng tu00ednh tou00e1n trong mu1ed7i giu00e2y.* Bu1ed9 nhu1edb RAM: Lu00e0 bu1ed9 nhu1edb truy tìm cu1eadp ngu1eabu nhiu00ean cu1ee7a mu00e1y tu00ednh, chu1ee9a u0111u1ef1ng cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng cu1ea7n cho hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh trong thu1eddi gian thu1ef1c. Windows Exprience Index su1ebd kiu1ec3m tra su1ef1 hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a RAM thu1ef1c hiu1ec7n trong mu1ed7i giu00e2y u0111u1ec3 u0111u01b0a ra su1ed1 u0111iu1ec3m thu00edch hu1ee3p.* Graphic: Windows Exprience Index su1ebd du1eebng khu1ea3 nu0103ng u0111u1ed3 hu1ecda cu1ee7a mu00e1y tu00ednh trong quu00e1 tru00ecnh test, vu00e0 su1ebd cu00f3 hai u0111iu1ec3m con. u0110iu1ec3m bé u0111u1ea7u tiu00ean lu00e0 du00e0nh mang lại Desktop Performance (hiu1ec7u nu0103ng cu1ee7a Desktop), u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 hiu1ec7u u1ee9ng Windows Aero vu1edbi cu00e1c tu01b0u01a1ng tu00e1c thu00e2n thiu1ec7n vu1edbi ngu01b0u1eddi du00f9ng.* Gaming Graphic: u0110u00e2y lu00e0 u0111iu1ec3m con thu1ee9 hai, nu00f3 cu1ea7n mang lại cu00e1c yu00eau cu1ea7u vu1ec1 hiu1ec7u u1ee9ng cu1ee7a game, u0111u1ed3 hu1ecda...* u1ed4 cu1ee9ng: u0110iu1ec3m mang đến u1ed5 cu1ee9ng lu00e0 u0111iu1ec3m cuu1ed1i cu00f9ng cu1ee7a WEI, nu00f3 su1ebd u0111o su1ef1 truyu1ec1n du1eef liu1ec7u cu1ee7a u1ed5 cu1ee9ng, bao gu1ed3m phu00e2n vu00f9ng chu1ee9a hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh, su1ef1 truyu1ec1n du1eef liu1ec7u khi cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c chu1ea1y hou1eb7c cu00e0i u0111u1eb7t...Trong nu0103m lou1ea1i u0111iu1ec3m tru00ean, u0111iu1ec3m thu1ea5p nhu1ea5t su1ebd u0111u01b0u1ee3c gu1ecdi lu00e0 u0111iu1ec3m cu01a1 bu1ea3n cu1ee7a mu00e1y tu00ednh (System's base score)Tu1ea1i sao Windows khu00f4ng lu1ea5y u0111iu1ec3m trung bu00ecnh cu1ee7a cu00e1c u0111iu1ec3m thu00e0nh phu1ea7n mu00e0 lu1ea1i lu1ea5y u0111iu1ec3m su1ed1 thu1ea5p nhu1ea5t lu00e0m u0111iu1ec3m hu1ec7 thu1ed1ng? Microsoft đến ru1eb1ng mu00e1y tu00ednh cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tu0103ng hiu1ec7u suu1ea5t nu1ebfu nhu01b0 bu1ea1n biu1ebft u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng u0111iu1ec3m yu1ebfu cu1ee7a hu1ec7 thu1ed1ng vu00e0 nu00e2ng cu1ea5p mang đến chu00fang.Mu1ed9t vu1ea5n u0111u1ec1 vu1edbi Windows Exprience Index u0111u00f3 lu00e0 su1ef1 tu00f9y u00fd trong mang lại u0111iu1ec3m, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 khu00f4ng hu00e0i lu00f2ng vu1edbi mu1ed9t vu00e0i u0111iu1ec3m phu1ea7n cu1ee9ng thu1ea5p, vu00e0 tin tu01b0u1edfng ru1eb1ng bu1ea1n phu1ea3i nu00e2ng cu1ea5p u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 chu1ea1y Windows 7. Mặc dù nhiu00ean tru01b0u1eddng hu1ee3p nu00e0y ru1ea5t hiu1ebfm xu1ea3y ra.Nu1ebfu bu1ea1n cu00f3 u0111iu1ec3m cu01a1 bu1ea3n (base score):* Tu1eeb 1.0 u0111u1ebfn 1.9: Mu00e1y tu00ednh cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 hiu1ec7u nu0103ng cu01a1 bu1ea3n, tu1ed1i thiu1ec3u (basic performance). Nu1ebfu mu1ed9t thu00e0nh phu1ea7n nu00e0o cu00f3 u0111iu1ec3m tu1eeb 1.0 tru1edf lu00ean, nu00f3 chu1ec9 u0111u00e1p u1ee9ng u0111u01b0u1ee3c cu00e1c yu00eau cu1ea7u tu1ed1i thiu1ec3u cu1ee7a Windows 7.* Tu1eeb 2.0 u0111u1ebfn 2.9: Mu00e1y tu00ednh cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 hiu1ec7u suu1ea5t nu00e2ng cao (enhanced performance) so vu1edbi cu00e1c mu00e1y tu00ednh cu00f3 hiu1ec7u nu0103ng cu01a1 bu1ea3n, vu1edbi su1ed1 u0111iu1ec3m nu00e0y, hiu1ec7u u1ee9ng gu01b0u01a1ng Windows Aero cu00f3 thu1ec3 hiu1ec3n thu1ecb.* Tu1eeb 3.0 cho u0111u1ebfn 3.9: Cu00f3 thu1ec3 chu1ea1y tu1ed1t Windows Aero.* Tu1eeb 4.0 u0111u1ebfn 4.9: Hiu1ec7u nu0103ng tu1ed1t (good performance) cu00f3 thu1ec3 hiu1ec7n thu1ecb mu00e0n hu00ecnh u1edf u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i cao (high-resolution display) vu00e0 multiple display.* Tu1eeb 5.0 u0111u1ebfn 5.9: Mu00e1y tu00ednh cu00f3 khu1ea3 nu0103ng chu1ea1y cu00e1c u1ee9ng du1ee5ng 3D, video chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao...* Tu1eeb 6.0 u0111u1ebfn 6.9: Hu1ed7 tru1ee3 Direct
X 11 vu1edbi tu1ed1c u0111u1ed9 chuyu1ec3n frame lu1edbn.* Tu1eeb 7.0 u0111u1ebfn 7.9 - Hiu1ec7u nu0103ng cu1ef1c cao, du00e0nh riu00eang mang lại hu1ec7 thu1ed1ng vu1edbi u1ed5 cu1ee9ng thu1ec3 ru1eafn SSD, u0111u1ed3 hu1ecda cao cu1ea5p vu00e0 bu1ed9 xu1eed lu00fd u0111a nhu00e2n.

Với đầy đủ kỹ thuật viên chăm về máy vi tính thì không khó để kiểm tra cấu hình và biết được hệ thống đó mạnh khỏe hay yếu. Tuy vậy với những người dùng bình thường thì vẫn khó hoàn toàn có thể biết được thông số kỹ thuật mình đang có yếu tốt khoẻ. Bài viết sau đây của Phúc Anh vẫn hướng dẫn các bạn kiểm tra cấu hình của bạn mạnh tuyệt yếu nhé.Bạn đã xem: Window experience index là gì
Bạn đang xem: Windows experience index là gì

Sử dụng Windows Experience Index (WEI)

Windows Experience Index là một trong công núm tích hòa hợp của Windows để reviews hiệu năng của phần cứng, từ đó chấm điểm. Điểm số này càng tốt tức là máy chúng ta có cấu hình máy giỏi hơn so với máy tất cả điểm số thấp hơn, đặc trưng khi thực hiện các tác vụ nâng cao, tốn những tài nguyên.

Ứng dụng này chấm điểm hệ thống của chúng ta dựa bên trên 5 yếu đuối tố: tài năng xử lý của cục xử lý (CPU), tốc độ của Ram, tốc độ truyền tải tài liệu của ổ cứng, đánh giá đồ hoạ 3d của bộ xử lý hình hình ảnh và thiết bị hoạ Desktop xuất phát từ 1 cửa sổ hiển thị và dịch chuyển của nó bên trên màn hình

Điểm số của WEI được đo từ bỏ 1.0 cho 9.9, với để chấm điểm khối hệ thống thì bạn thực hiện quá trình sau đây:

Bước 1: Click start > gõ Windows Powershell (khởi chạy cùng với quyền administrator).

Xem thêm: Bật mí cách làm quen bạn gái trên mạng xã hội qua tin nhắn, cách làm quen với bạn gái qua mạng


*

Bước 2: Nhập lệnh: get-ciminstance win32_winsat > gõ enter.


*

Kết trái sẽ hiện ra theo các tiêu chí:

CPU Score là điểm reviews cho bộ xử lý.D3D Score là điểm nhận xét cho hình ảnh 3D.Disk Score là điểm đánh giá cho ổ đĩa.Graphics Score là điểm đánh giá cho giao diện 2D.Memory Score là điểm đánh giá cho bộ nhớ RAM cả về tốc độ và dung lượng.Win
SPRLevel là điểm cơ bản của PC, đặc điểm đó sẽ rước điểm rẻ nhất của các thành phần trên

Sử dụng qui định Winaero WEI Tool


*

Các ứng dụng kiểm tra hiệu suất máy vi tính khác

WEI rất dễ dàng sử dụng nhưng đối với những chiếc laptop với card đồ hoạ hoặc cỗ vi xử lý bắt đầu thì điểm số này có thể không chủ yếu xác. Dưới đấy là một số lựa chọn để bạn cũng có thể biết được thông số kỹ thuật máy tính của doanh nghiệp mạnh tốt yếu

Ứng dụng Userbenchmark

Trong khi những ứng dụng đánh giá hiệu xuất khác web chỉ tập trung nhận xét hiệu suất của những thành phần CPU, Ram giỏi GPU thì ứng dụng này trọn vẹn hơn đôi lúc còn cung cấp các bài test mang đến ổ cứng, hay các thiết bị lưu trữ ngoài như USB. Chính vì thế cơ mà điểm số của ứng dụng này có giá trị mập để đánh giá tổng thể hệ thống máy tính của bạn.


*

PCMark

Công nắm PCMark giúp soát sổ hiệu năng máy bộ bằng những khía cạnh cách xử lý đồ hoạ 3D vận tốc Web, tầm nã xuất đĩa, vận tốc xử lý của CPU. Những lần test thì vận dụng này sẽ tiến hành 3 lần để hiệu quả là đúng mực nhất.


*

Geek
Bench

Geek
Bench đo hiệu xuất hệ thống có mặt tại không ít nền tảng không giống nhau như smartphone thông minh, laptop Windows, máy vi tính Mac. Ứng dụng này cung ứng các thước đo hữu ích trong việc đánh giá sức bạo gan phần cứng, hiệu năng trang bị của bạn

Geek
Bench có các phép đo được sử dụng để review hoạt động, tốc độ xử lý của các thành phần trong thiết bị. Geekbench sẽ cho biết hệ thống của doanh nghiệp mạnh cho tới đâu, hoạt động có nhanh không và đưa ra nhiều tin tức hữu ích khác cho những người sử dụng

Trên đây Phúc Anh đã thông tin cho bạn những vận dụng kiểm tra cấu hình máy tính bạo dạn hay yếu. Hãy liên tiếp theo dõi cửa hàng chúng tôi để giành được những kiến thức có lợi về công nghệ.