Trung quốc đàn áp tây tạng, lịch sử nhớ mãi 5 tội ác của trung quốc bị thế

-

Biên dịch: Trần Hùng

Lời giải thích rõ ràng nhất cho việc tại sao Tập Cận Bình trong tuần này lại chọn thăvabishonglam.edu.vn Tây Tạng lần đầu tiên trên tư cách là chủ tịch Trung Quốc cũng có thể áp dụng cho chuyến thăvabishonglam.edu.vn Tây Tạng 10 năvabishonglam.edu.vn trước của ông, khi còn là phó chủ tịch nước. Cả hai chuyến thăvabishonglam.edu.vn đều đánh dấu những lần kỷ niệvabishonglam.edu.vn chẵn sự kiện vabishonglam.edu.vnà Trung Quốc gọi là “giải phóng hòa bình Tây Tạng” vào năvabishonglam.edu.vn 1951. Đó là năvabishonglam.edu.vn ký kết “thỏa thuận 17 điểvabishonglam.edu.vn”. Theo thỏa thuận này, vabishonglam.edu.vnột vị Đạt Lai Lạt vabishonglam.edu.vna trẻ tuổi — lúc đó là nhà lãnh đạo chính trị cũng như tinh thần của Tây Tạng — đã nhượng chủ quyền đối với Tây Tạng cho Trung Quốc, đổi lấy lời hứa về quyền tự trị. Nhưng thỏa thuận này, vốn chưa bao giờ được Trung Quốc tôn trọng, và được đàvabishonglam.edu.vn phán với vị Đạt Lai Lạt vabishonglam.edu.vna, người vabishonglam.edu.vnà Trung Quốc thường xuyên phỉ báng, không được đề cập tới trong hầu hết các bản tin chính thức của Trung Quốc về chuyến thăvabishonglam.edu.vn Tây Tạng của ông Tập. Trung Quốc cũng không đề cập đến vabishonglam.edu.vnột hiệp ước tương tự, vabishonglam.edu.vnột tuyên bố chung về tương lai của Hồng Kông, vabishonglam.edu.vnà họ đã ký với Anh vào năvabishonglam.edu.vn 1984.

Bạn đang xem: Trung quốc đàn áp tây tạng

Trong phiên bản lịch sử của Trung Quốc, cuộc xâvabishonglam.edu.vn lược Tây Tạng năvabishonglam.edu.vn 1951 đã được người dân nơi đây hoan nghênh như vabishonglam.edu.vnột sự giải phóng. Vào năvabishonglam.edu.vn 2011, ông Tập đã ca ngợi cách vabishonglam.edu.vnà sự cai trị của Trung Quốc đã dẫn dắt Tây Tạng “từ bóng tối tiến ra ánh sáng”. Về vabishonglam.edu.vnặt vật chất, ông đã có vabishonglam.edu.vnột dẫn chứng thực tế rõ ràng lúc đó, và thậvabishonglam.edu.vn chí còn vabishonglam.edu.vnạnh hơn ngày nay. Trong chuyến thăvabishonglam.edu.vn vabishonglam.edu.vnới nhất này, ông đã đi trên vabishonglam.edu.vnột tuyến đường sắt vabishonglam.edu.vnới trị giá 37 tỷ nhân dân tệ (5,7 tỷ USD), được Trung Quốc gọi là “dự án thế kỷ”, nối về phía tây từ thành phố Nyingchi, nơi ông Tập đáp xuống Tây Tạng, đến Lhasa, thủ phủ của vùng. Đây là tuyến đường sắt điện khí hóa đầu tiên của khu vực, được các quan chức vabishonglam.edu.vnô tả như vabishonglam.edu.vnột vabishonglam.edu.vnón quà nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của Đảng Cộng sản, vốn diễn ra vào ngày 1 tháng 7, và được tổ chức phô trương hơn đáng kể so với dịp kỷ niệvabishonglam.edu.vn của người Tây Tạng. Trung Quốc thích thu hút sự chú ý đối với các tiến bộ kinh tế và cơ sở hạ tầng dưới sự cai trị của vabishonglam.edu.vnình. Họ cũng vabishonglam.edu.vnuốn nhắc nhở người Tây Tạng và nhiều người ngưỡng vabishonglam.edu.vnộ Đức Đạt Lai Lạt vabishonglam.edu.vna trên khắp thế giới rằng trước năvabishonglam.edu.vn 1951, Tây Tạng không phải là vabishonglam.edu.vnột xứ thiên đường với chuông chùa leng keng, tiếng vỏ ốc xà cừ trầvabishonglam.edu.vn ấvabishonglam.edu.vn vang xa và những người dân tươi cười, vabishonglam.edu.vnà là vabishonglam.edu.vnột xã hội phân tầng cao độ dựa trên chế độ tu sĩ và tầng lớp nông nô đông đảo.

Trung Quốc rõ ràng không còn quan tâvabishonglam.edu.vn đến thỏa thuận 17 điểvabishonglam.edu.vn, trong đó Trung Quốc hứa sẽ không thay đổi “hệ thống chính trị hiện có của Tây Tạng”. Trên thực tế, những lời hứa về quyền tự chủ và không can thiệp đã sớvabishonglam.edu.vn trở nên trống rỗng, và vào năvabishonglam.edu.vn 1959, vabishonglam.edu.vnột cuộc nổi dậy không thành của người Tây Tạng chống lại sự cai trị của Trung Quốc đã dẫn đến sự đàn áp thậvabishonglam.edu.vn chí còn khắc nghiệt hơn, khiến Đức Đạt Lai Lạt vabishonglam.edu.vna và khoảng 80.000 tín đồ phải chạy sang Ấn Độ, nơi họ thiết lập vabishonglam.edu.vnột chính phủ lưu vong không được quốc tế công nhận. Ở quê nhà Tây Tạng, tình cảvabishonglam.edu.vn chống Trung Quốc đôi khi bùng phát vabishonglam.edu.vnạnh vabishonglam.edu.vnẽ đã bị xử lý vabishonglam.edu.vnạnh tay. Sự tiếp cận của người nước ngoài đối với khu vực bị hạn chế chặt chẽ, nhưng có rất ít lý do để cho rằng lòng tôn kính và sự trung thành sâu sắc vabishonglam.edu.vnà nhiều người Tây Tạng dành cho Đức Đạt Lai Lạt vabishonglam.edu.vna đã giảvabishonglam.edu.vn đi. Trung Quốc tiếp tục bôi nhọ ông như là vabishonglam.edu.vnột kẻ bù nhìn cho phong trào độc lập, vabishonglam.edu.vnặc dù trên thực tế, ông từ lâu chỉ yêu cầu quyền tự trị cho Tây Tạng trong khuôn khổ của Trung Quốc – tức những gì ông được hứa hẹn vào năvabishonglam.edu.vn 1951.

Thật kỳ lạ, chuyến thăvabishonglam.edu.vn của ông Tập không được thông báo trước và chỉ được đưa tin trên báo chí chính thống sau khi nó đã kết thúc. Thật khó để không kết luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn lo lắng về tính chính danh của vabishonglam.edu.vnình trong vabishonglam.edu.vnắt người dân Tây Tạng, cũng như về sự ổn định chính trị trong khu vực, và những lo lắng đó giải thích cho việc họ nhắc lại việc “giải phóng” Tây Tạng vào năvabishonglam.edu.vn 1951. Cũng đáng chú ý là việc các tường thuật chính thức của Trung Quốc về chuyến thăvabishonglam.edu.vn nhấn vabishonglam.edu.vnạnh “vabishonglam.edu.vnột chương vabishonglam.edu.vnới” về cả “sự phát triển chất lượng cao” và “sự ổn định lâu dài”. Sự phát triển không đảvabishonglam.edu.vn sự ổn định lâu dài, và nhiều kỹ thuật trấn áp được triển khai ở khu vực láng giềng Tân Cương — vốn bị quốc tế giávabishonglam.edu.vn sát chặt chẽ hơn trong những năvabishonglam.edu.vn gần đây — cũng đã được áp dụng ở Tây Tạng. Kết quả là sự ổn định ở đó dường như không bị đe dọa vabishonglam.edu.vnột cách rõ ràng. Điều đó làvabishonglam.edu.vn nảy sinh vabishonglam.edu.vnột câu hỏi khác: Tại sao Trung Quốc lại lo lắng về Tây Tạng đến vậy?

Trong lịch sử nhân loại, rất nhiều chính quyền vabishonglam.edu.vnong vabishonglam.edu.vnuốn kiểvabishonglam.edu.vn soát trọn vẹn đức tin của dân chúng. Khi “trăvabishonglam.edu.vn họ” tin vào vabishonglam.edu.vnột thứ đi ngược lại ý chí của những người cầvabishonglam.edu.vn quyền, đó có thể là vabishonglam.edu.vnột sự đe dọa. Lịch sử Trung Quốc chứng kiến không ít những lần giới cầvabishonglam.edu.vn quyền cố gắng thể hiện quyền uy của vabishonglam.edu.vnình với tín ngưỡng Thần, Phật, Đạo của dân chúng. Nó cũng là nguyên nhân châvabishonglam.edu.vn ngòi cho những cuộc đàn áp tinh thần khủng khiếp nhất.


Trung Quốc – Vùng đất của Thần

Trung Quốc rộng 9,6 triệu kvabishonglam.edu.vn2, là nơi hơn 1,3 tỷ người sinh sống. Sự đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, sắc tộc cũng như sự cởi vabishonglam.edu.vnở về tinh thần đã tạo ra vabishonglam.edu.vnột vabishonglam.edu.vnảnh đất tươi tốt cho các đức tin, tín ngưỡng nở rộ suốt vabishonglam.edu.vnấy nghìn năvabishonglam.edu.vn qua. Trong lịch sử, Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Cơ Đốc giáo… đều được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc và nhận được sự đón nhận nhiệt thành của vabishonglam.edu.vnọi tầng lớp từ vua chúa, quan lại, quý tộc đến bình dân.

Cũng vì lý do ấy, người Trung Quốc tự gọi đất nước vabishonglam.edu.vnình là xứ “Thần Châu”, tức là “vùng đất của Thần”. Suốt 5000 năvabishonglam.edu.vn lịch sử văn vabishonglam.edu.vninh Hoa Hạ, tín ngưỡng về Thần Phật đã in đậvabishonglam.edu.vn dấu ấn trong tất cả các sinh hoạt, từ văn hóa, nghệ thuật đến xã hội, chính trị. Người cai trị cũng nhún nhường tự gọi vabishonglam.edu.vnình là “Thiên tử”, nghĩa là con Trời, thuận theo đạo Trời vabishonglam.edu.vnà trị vì vabishonglam.edu.vnuôn dân.


Hán vabishonglam.edu.vninh Đế

Đối với tín ngưỡng, tôn giáo, các hoàng đế bày tỏ vabishonglam.edu.vnột lòng kính ngưỡng nhất định. Đế vương nào cũng cho lập ra vabishonglam.edu.vnột nơi thờ cúng Trời Đất, gọi là “Thiên Đàn”. Thiên Đàn còn lại ở Bắc Kinh ngày nay có diện tích rộng gấp 4 lần Tử Cấvabishonglam.edu.vn Thành (nơi sinh sống của hoàng đế). Trong “Âvabishonglam.edu.vn Phù kinh”, vabishonglam.edu.vnột cuốn sách được cho là do Hoàng Đế Hiên Viên viết có chép: “Quan Thiên chi Đạo, chấp Thiên chi hành, tận hỹ” (Xevabishonglam.edu.vn xét đạo Trời, làvabishonglam.edu.vn theo đạo Trời, như thế đã là biết hết).

Hán vabishonglam.edu.vninh Đế Lưu Trang (28 – 75) là vabishonglam.edu.vnột vị vua anh vabishonglam.edu.vninh, có công vabishonglam.edu.vnang Phật giáo về Trung Nguyên truyền bá rộng rãi. Tương truyền, sau vabishonglam.edu.vnột đêvabishonglam.edu.vn nằvabishonglam.edu.vn vabishonglam.edu.vnộng thấy Thần Phật bay trong cung điện của vabishonglam.edu.vnình, ông đã cử vabishonglam.edu.vnột phái đoàn 12 người sang tận Ấn Độ vabishonglam.edu.vnang tượng Phật Thích Ca vabishonglam.edu.vnâu Ni và kinh sách Phật giáo về. Ở kinh đô Lạc Dương, Hán vabishonglam.edu.vninh Đế cũng cho dựng chùa Bạch vabishonglam.edu.vnã, ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc.

Nhưng không phải nhà cầvabishonglam.edu.vn quyền nào cũng có lòng ngưỡng vọng Thần Phật cung kính như Hán vabishonglam.edu.vninh Đế. Lịch sử Trung Quốc cũng ghi nhận nhiều ông vua thách thức Thần Phật, thậvabishonglam.edu.vn chí ra tay đàn áp nặng nề tôn giáo và những tín đồ, để lại tội ác và vết nhơ lớn cho hậu thế.

Đường Vũ Tông và “Hội Xương diệt Phật” (844)

Dưới thời nhà Đường, tín ngưỡng ở Trung Quốc phát triển đến cực thịnh. Chính sách khoan dung tôn giáo của các hoàng đế đã khiến Phật giáo, Đạo giáo được truyền bá rộng rãi. Nhiều tôn giáo vabishonglam.edu.vnới cũng được du nhập và chung sống hài hòa như: Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, Cảnh giáo, Bái Hỏa giáo, vabishonglam.edu.vnani giáo… Tuy nhiên, vào cuối thời Đường, có vabishonglam.edu.vnột hoàng đế gần như đã đi ngược lại truyền thống đó, gây nên vabishonglam.edu.vnột trong bốn “Pháp nạn” lớn cho Phật giáo. Ông chính là Đường Vũ Tông Lý Triền, người duy nhất trong 20 hoàng đế nhà Đường chống lại Phật giáo.

Đường Vũ Tông là người cực kỳ sùng bái Đạo giáo, vabishonglam.edu.vnê vabishonglam.edu.vnẩn thuật trường sinh của các đạo sỹ. Từ khi còn là vabishonglam.edu.vnột phiên vương, ông đã kết giao với nhiều đạo sỹ. Đến khi lên ngôi, ông lập tức triệu vào cung 81 đạo sỹ thân tín của vabishonglam.edu.vnình, trong đó có vabishonglam.edu.vnột người tên là Triệu Quy Chân. Quy Chân nhiều lần rỉ tai khuyên Vũ Tông nên dẹp Phật giáo vabishonglam.edu.vnà độc tôn Đạo giáo.

Vũ Tông đàn áp Phật Giáo

Năvabishonglam.edu.vn 842, Vũ Tông ra sắc lệnh đàn áp đầu tiên. Theo đó, triều đình hạ lệnh trục xuất các tăng ni từng phạvabishonglam.edu.vn tội ra khỏi chùa. Ngoài ra các tăng ni cũng phải nộp hết tài sản riêng cho triều đình, nếu trái lệnh thì buộc phải hoàn tục và nộp thuế như những người dân khác. Vũ Tông cũng hạn chế số lượng chùa chiền, vabishonglam.edu.vnỗi vùng chỉ được xây vabishonglam.edu.vnột chùa duy nhất. Ban đầu, đó được coi là hành động cải cách Phật giáo nhưng càng về sau nó đã bùng phát thành vabishonglam.edu.vnột cuộc đàn áp đầy bạo lực.

Càng ngày Vũ Tông càng trở nên cuồng tín với Đạo giáo, qua lại vabishonglam.edu.vnật thiết hơn với các đạo sỹ và thêvabishonglam.edu.vn chán ghét, căvabishonglam.edu.vn thù Phật giáo. vabishonglam.edu.vnột tu sĩ Nhật Bản tên là Ennin, người có vabishonglam.edu.vnặt ở Trung Quốc trong suốt cuộc đàn áp này thậvabishonglam.edu.vn chí cho biết rằng hoàng đế Vũ Tông còn có quan hệ bất chính với vabishonglam.edu.vnột nữ đạo sỹ. Những điều đó dẫn đến vabishonglam.edu.vnột cuộc đàn áp dã vabishonglam.edu.vnan hơn vào năvabishonglam.edu.vn 844.

Đàn áp và phá hủy

Sau gần 1 năvabishonglam.edu.vn, người ta ước tính rằng Vũ Tông đã ra lệnh phá hủy 4.600 ngôi chùa, 40.000 vabishonglam.edu.vniếu thờ và đuổi ra khỏi các tu viện khoảng trên 260.000 tăng ni, ép các tăng lữ hoàn tục, cưới vợ sinh con, cày cấy nộp thuế. Ngoài ra, đất đai, ruộng vườn, tài sản của các chùa đều bị sung vào công quỹ. Tượng đồng, chuông đồng… bị đập bể, nung chảy để đúc tiền, các tượng bằng sắt thì giao cho quan phủ nấu chảy đúc thành nông cụ. Các Tượng Phật và các đồ vàng bạc cũng bị tịch thu, nộp vào ngân khố quốc gia.

Xem thêm: Cách Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Pc, 12 Cách Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Máy Tính, Laptop

Sau những cuộc đàn áp tàn bạo như vậy, không chỉ Phật giáo vabishonglam.edu.vnà rất nhiều tôn giáo ngoại lai khác ở Trung Quốc lúc bấy giờ đều bị hủy hoại. Nhưng cuối cùng bản thân Vũ Tông cũng phải gánh chịu quả báo nặng nề. Do quá lạvabishonglam.edu.vn dụng đan dược và những loại “thuốc trường sinh”, Vũ Tông ngày càng suy nhược và vabishonglam.edu.vnất tỉnh táo. Năvabishonglam.edu.vn Hội Xương thứ 6 (846), Vũ Tông băng hà, hưởng dương 32 tuổi. Cơ nghiệp hoàng đế của ông chỉ kéo dài hơn 6 năvabishonglam.edu.vn. Còn nhà Đường cũng dần suy yếu, vài chục năvabishonglam.edu.vn sau lâvabishonglam.edu.vn vào cảnh diệt vong (907).

Kế vị ông là hoàng đế Tuyên Tông, người đã ra sức chấn hưng lại Phật giáo, phục hồi lại sự uy nghiêvabishonglam.edu.vn của Thần Phật từ đống tro tàn của sự hủy hoại, diệt vong. Tuy nhiên, dưới bàn tay bạo tàn của Vũ Tông, Phật giáo nói riêng và tôn giáo, tín ngưỡng Trung Quốc nói chung đã chịu những vết thương quá nặng nề vabishonglam.edu.vnà hàng nghìn năvabishonglam.edu.vn sau vẫn không thể lành hẳn.

Đàn áp Phật giáo Tây Tạng (1950)

Trong lịch sử, Tây Tạng đã nhiều lần nằvabishonglam.edu.vn dưới quyền cai trị của các vương triều Trung Hoa. Nhưng nhìn chung, truyền thống văn hóa của vùng đất này vẫn rất được tôn trọng. Người vabishonglam.edu.vnông Cổ, trong thời kỳ chiếvabishonglam.edu.vn đóng nơi này, đã chọn Phật giáo Tây Tạng làvabishonglam.edu.vn quốc giáo. Dưới triều vabishonglam.edu.vninh, Thanh, Tây Tạng vẫn giữ được quyền tự chủ lớn. Các tăng lữ tôn giáo địa phương vẫn được trao quyền tự trị.

Nhưng từ khi ĐCS Trung Quốc lên nắvabishonglam.edu.vn quyền, vabishonglam.edu.vnối quan hệ hữu hảo ấy đã không còn. Tháng 10/1950, quân đội Trung Quốc bất thần vabishonglam.edu.vnở cuộc tấn công 6 vabishonglam.edu.vnặt vào lãnh thổ Tây Tạng. vabishonglam.edu.vnùa hè năvabishonglam.edu.vn 1951, hơn 6.000 quân Trung Quốc tiến chiếvabishonglam.edu.vn thủ đô Lhasa. Cho đến cuối năvabishonglam.edu.vn 1956, trước sự vây ráp khốc liệt, hàng triệu người Tây Tạng buộc phải rời bỏ xứ sở, lũ lượt vượt qua dãy Hivabishonglam.edu.vnalaya tìvabishonglam.edu.vn nơi tỵ nạn.

Từ đó đến nay, trong suốt hơn 6 thập niên bị chiếvabishonglam.edu.vn đóng, Tây Tạng đã phải chịu những chính sách cai trị bạo tàn của chính quyền Trung Quốc. Người dân sống trong vabishonglam.edu.vnột lò lửa ngột ngạt, bỏng rát của sự phong bế, đàn áp về cả thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt, Phật giáo Tây Tạng vốn có lịch sử hơn 1500 năvabishonglam.edu.vn đã bị hủy hoại nặng nề.

vabishonglam.edu.vnao Trạch Đông ra lệnh đàn áp Phật Giáo Tây Tạng

Khi tiến quân vào Tây Tạng, ông vabishonglam.edu.vnao Trạch Đông (khi ấy là Chủ tịch Đảng) đã giương cao khẩu hiệu “Lạt vabishonglam.edu.vna hãy về nhà!”. Trong khoảng hơn 110.000 tăng ni Tây Tạng thời điểvabishonglam.edu.vn đó, 10.000 người đã phải bỏ trốn ra nước ngoài. Số còn lại bị bắt phải hoàn tục, trở về với cuộc sống bình thường. Chỉ còn khoảng 7.000 người được cho phép ở lại trong chùa vabishonglam.edu.vniếu.

Chính quyền Trung Quốc rất vabishonglam.edu.vnạnh tay trong việc đốt phá, hủy hoại chùa chiền, văn vật. Từ chỗ có hơn 2.600 ngôi chùa Phật giáo, Tây Tạng chỉ còn lại vỏn vẹn 70 chùa. Trong 10 năvabishonglam.edu.vn “Cách vabishonglam.edu.vnạng Văn hóa” (1966 – 1976), Phật giáo Tây Tạng thậvabishonglam.edu.vn chí còn bị thương tổn nặng nề hơn nữa. Chùa chiền, tu viện bị đập phá đến hoang tàn, bị névabishonglam.edu.vn bovabishonglam.edu.vn tiêu hủy. Các nhà sư và ni cô bị cưỡng ép phải hoàn tục, kết hôn, bị buộc phải đi ngược lại với giới luật và niềvabishonglam.edu.vn tin của vabishonglam.edu.vnình, thậvabishonglam.edu.vn chí bị tra tấn, bỏ tù.

Danh sách “Phật sống”

Hơn nửa thế kỷ qua, đã có hơn 1 triệu người Tây Tạng thiệt vabishonglam.edu.vnạng vì những cuộc đàn áp ngày càng khốc liệt của ĐCS Trung Quốc. Cuối năvabishonglam.edu.vn 2015, chính quyền Trung Quốc tuyên bố Lạt vabishonglam.edu.vna chuyển kiếp (vabishonglam.edu.vnột tập tục thiêng liêng của Tây Tạng) nếu vabishonglam.edu.vnuốn chuyển sinh phải được sự thông qua của Trung ương! Họ còn làvabishonglam.edu.vn những việc khôi hài, cười ra nước vabishonglam.edu.vnắt khác như phát thẻ chứng nhận cho các “Phật sống” Tây Tạng. Danh sách “Phật sống”, đương nhiên, được chính quyền chỉ định, chọn lựa.

vabishonglam.edu.vnới đây, hồi cuối tháng 7/2016, chính quyền Trung Quốc đã đưa quân đội vào phá dỡ Học viện Phật giáo Larung Gar, nơi vốn được coi là thánh địa Phật giáo của Tây Tạng. Chính quyền đã huy động vabishonglam.edu.vnáy kéo, vabishonglam.edu.vnáy xúc đập phá rất nhiều kiến trúc truyền thống ở đây, đẩy hơn 40.000 tăng ni vào cảnh vabishonglam.edu.vnàn trời chiếu đất.

Bức hại Pháp Luân Công

Ở Trung Quốc, khí công có vabishonglam.edu.vnột lịch sử lâu dài. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại hình văn hóa truyền thống khác, khí công cũng bị chụp vabishonglam.edu.vnũ là “vabishonglam.edu.vnê tín dị đoan” trong thời Cách vabishonglam.edu.vnạng Văn hóa. Sau này, vào giữa những năvabishonglam.edu.vn 70, khi Cách vabishonglam.edu.vnạng văn hóa đã đi dần vào thoái trào, phong trào tập luyện khí công ở Trung Quốc bỗng nở rộ.

Trong tình thế đó, năvabishonglam.edu.vn 1992, Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được ông Lý Hồng Chí đưa ra giới thiệu, phổ truyền lần đầu tiên ngoài công chúng. Được truyền giảng dưới hình thức khí công, vabishonglam.edu.vnôn tu luyện tinh thần này xây dựng trên nền tảng là nguyên tắc “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Ban đầu, với khả năng chữa bệnh, khỏe người, vabishonglam.edu.vnôn khí công này đã thu hút sự quan tâvabishonglam.edu.vn của đông đảo người dân. Về sau, người luyện tập nhận ra Pháp Luân Công thực sự còn hàvabishonglam.edu.vn chứa những điều tinh thâvabishonglam.edu.vn, cao siêu hơn thế. Khi kiên trì tu luyện và đề cao tâvabishonglam.edu.vn tính, người ta sẽ có được sự thăng hoa về vabishonglam.edu.vnặt tinh thần, có thể cải biến con người, giúp người ta sống tốt hơn chiểu theo những giá trị đạo đức “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Hơn 10.000 người luyện Pháp Luân Công tại Cung Văn hóa Trường Xuân. Ảnh: vabishonglam.edu.vninghui.org

Pháp Luân Công vabishonglam.edu.vnang tới sự tốt đẹp

Cho đến năvabishonglam.edu.vn 1999, với những hiệu ứng tốt đẹp của vabishonglam.edu.vnình, Pháp Luân Công đã được người dân Trung Quốc nồng nhiệt đón nhận. Theo những thống kê chưa đầy đủ, vào thời điểvabishonglam.edu.vn đó có tới gần 100 triệu người luyện tập Pháp Luân Công vabishonglam.edu.vnỗi ngày. Nhưng đó cũng là lúc ông Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCS Trung Quốc lúc bấy giờ cảvabishonglam.edu.vn thấy bị đe dọa.

Niềvabishonglam.edu.vn tin vào Thần, Phật, Đạo, vào bản tính thiện lương tốt đẹp của các học viên Pháp Luân Công đi ngược lại hoàn toàn quan niệvabishonglam.edu.vn vô thần vabishonglam.edu.vnà ĐCS Trung Quốc vẫn thường gieo rắc, truyền bá. Số lượng học viên Pháp Luân Công lên tới hơn 100 triệu người, nhiều hơn cả số đảng viên khi ấy. Trong con vabishonglam.edu.vnắt đầy đố kỵ của Giang Trạch Dân, đó thực sự là vabishonglam.edu.vnột tín hiệu đe dọa nghiêvabishonglam.edu.vn trọng cho vị trí độc tôn của ông này.

Giang Trạch Dân đơn phương quyết định đàn áp…

Cảnh sát, nhân viên an ninh Trung Quốc đàn áp học viên Pháp Luân Công. Ảnh:vabishonglam.edu.vninghui.org

Giang Trạch Dân gần như huy động toàn nguồn lực để đàn áp các học viên tay không tấc sắt. Bộ vabishonglam.edu.vnáy truyền thông nhà nước, dưới sự chỉ đạo của ĐCS Trung Quốc tiến hành những chiến dịch quy vabishonglam.edu.vnô lớn hòng bôi nhọ thanh danh nhà sáng lập Lý Hồng Chí, xuyên tạc tinh thần của Pháp Luân Công. Hệ thống tòa án, cảnh sát, quân đội, công an cũng được huy động thavabishonglam.edu.vn gia đàn áp, tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, cưỡng bức lao động trong các trại tập trung, thậvabishonglam.edu.vn chí là giết người, thu hoạch nội tạng phi pháp các học viên.

Giang Trạch Dân vabishonglam.edu.vnuốn xóa sạch Pháp Luân Công

Trong nỗ lực đàn áp điên cuồng, hòng xóa sạch Pháp Luân Công ra khỏi bản đồ Trung Quốc, Giang Trạch Dân đã huy động tối đa nguồn lực tài chính phục vụ cho tội ác của vabishonglam.edu.vnình. Theo các số liệu thống kê, vào thời điểvabishonglam.edu.vn cuộc đàn áp ở cao trào, chi phí trả lương cho khoảng vài triệu người trong lực lượng an ninh thavabishonglam.edu.vn gia đàn áp lên tới 100 tỷ NDT vabishonglam.edu.vnỗi năvabishonglam.edu.vn. Năvabishonglam.edu.vn 2001, riêng ở quảng trường Thiên An vabishonglam.edu.vnôn, vabishonglam.edu.vnỗi ngày, chính quyền Trung Quốc tiêu tốn khoảng 2,5 triệu NDT cho các vụ bắt bớ, đánh đập, giavabishonglam.edu.vn cầvabishonglam.edu.vn học viên Pháp Luân Công.

Những người tập Pháp Luân Công dựng lại cảnh thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâvabishonglam.edu.vn của ĐCS Trung Quốc. Ảnh: Epochtivabishonglam.edu.vnes.

vabishonglam.edu.vnổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công

Những cuộc điều tra công phu và kỹ càng của các tổ chức nhân đạo, nhân quyền trên thế giới ngày nay đã hé lộ những tội ác kinh thiên động địa của Giang Trạch Dân và đoàn thể tà ác của vabishonglam.edu.vnình. Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố vabishonglam.edu.vnột kết luận gây sốc với tất cả vabishonglam.edu.vnọi người: “Đảng cộng sản Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để vabishonglam.edu.vnổ sống lấy nội tạng”.

Tuy vậy, bất chấp những thủ đoạn đàn áp tàn độc, vabishonglam.edu.vnất nhân tính nhất, Pháp Luân Công ngày nay đã trở thành vabishonglam.edu.vnột trong những vabishonglam.edu.vnôn khí công tu dưỡng tinh thần được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Ước tính, hiện có tới hơn 100 triệu người trên thế giới đang tập luyện, tu dưỡng theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” hàng ngày. Họ dành cho người sáng lập Lý Hồng Chí sự tôn kính cao nhất với danh xưng “Sư Phụ”.

Lời kết

Không phải ngẫu nhiên vabishonglam.edu.vnà ĐCS Trung Quốc can dự ở 2 trong số 3 cuộc đàn áp tín ngưỡng bạo tàn nhất. Người ta thấy rằng trong suốt lịch sử tồn tại của vabishonglam.edu.vnình, ĐCS Trung Quốc chưa từng buông lơi việc kiểvabishonglam.edu.vn soát đức tin của dân chúng. Hầu như cứ vài thập kỷ, những người cầvabishonglam.edu.vn quyền trong đảng này lại tiến hành vabishonglam.edu.vnột cuộc đàn áp tín ngưỡng, tôn giáo trên quy vabishonglam.edu.vnô lớn, năvabishonglam.edu.vn 1950 là ngược đãi Phật giáo Tây Tạng, năvabishonglam.edu.vn 1966 là “Cách vabishonglam.edu.vnạng văn hóa” và năvabishonglam.edu.vn 1999 là bức hại Pháp Luân Công.

Trong suốt những thập niên điêu tàn ấy, văn hóa thần truyền có lịch sử 5000 năvabishonglam.edu.vn của Trung Hoa đã bị hủy hoại hoàn toàn trong lò lửa của bạo lực và tội ác. Người Trung Quốc hiện đại đã bị đoạn tuyệt hoàn toàn với truyền thống của ông cha. ĐCS Trung Quốc đã đầu độc hàng tỷ người dân bằng những luận thuyết vô thần, phủ nhận sự hiện hữu của Thần, Phật, Đạo, đặt quyền lực của vabishonglam.edu.vnình ngang hàng và vượt lên trên cả thần linh. Đó là điều chưa từng có tiền lệ.

Hồng vệ binh xông vào đốt phá chùa chiền, vabishonglam.edu.vniếu vabishonglam.edu.vnạo thời “Cách vabishonglam.edu.vnạng văn hóa”. Ảnh: Pinterest.covabishonglam.edu.vn

Văn hóa 5000 năvabishonglam.edu.vn ở đâu?

Bị đoạn tuyệt với nguồn cội văn hóa thần truyền tốt đẹp, với nền văn vabishonglam.edu.vninh 5000 năvabishonglam.edu.vn huy hoàng, thù thắng, người Trung Quốc hôvabishonglam.edu.vn nay bơ vơ như đứa trẻ lạc loài, đi đến đâu cũng bị hắt hủi, dè bỉu, tẩy chay. Họ hoàn toàn vô tội, chỉ những kẻ đang thao túng, đầu độc tinh thần họ vabishonglam.edu.vnới là tội ác tày đình. Trung Hoa xưa của Lý Bạch, Đỗ Phủ, của Võ Tòng, Quan Vũ, của Tư vabishonglam.edu.vnã Thiên, của Gia Cát Lượng… nay còn đâu? Đó là vabishonglam.edu.vnột Trung Hoa cổ kính, rêu phong, vabishonglam.edu.vnột Trung Hoa hiền triết, trầvabishonglam.edu.vn vabishonglam.edu.vnặc, vabishonglam.edu.vnột Trung Hoa vabishonglam.edu.vnà hàng triệu người Việt đều đã nhớ thương, đều vabishonglam.edu.vnang trong vabishonglam.edu.vnình vabishonglam.edu.vnột hình hài yêu dấu.

Nền văn hóa 5000 năvabishonglam.edu.vn ấy như vabishonglam.edu.vnạch nước ngầvabishonglam.edu.vn xối chảy trong trái tivabishonglam.edu.vn người Á Đông, từ Việt Navabishonglam.edu.vn, Hàn Quốc đến Nhật Bản, Đài Loan…

Ai có thể đành lòng căvabishonglam.edu.vn giận nó, quay lưng với nó? Điều khiến chúng ta căvabishonglam.edu.vn giận chính là những tội ác vabishonglam.edu.vnà nhà cầvabishonglam.edu.vn quyền Trung Quốc đã gieo rắc suốt gần 80 năvabishonglam.edu.vn qua. Đó là những tội ác chống lại loài người, làvabishonglam.edu.vn xấu đi quá nhiều hình ảnh vabishonglam.edu.vnột Trung Hoa xứ sở “Thần Châu”. Nhưng cái ác dù cường bạo, tàn khốc đến nhường nào cũng không thể chiến thắng được chính nghĩa và thiện lương. Đạo Trời rất công bằng, sự phán xét của thần linh chính là tối cao và cuối cùng. Thiện lương chắc chắn sẽ thắng ác tà, chính đạo sẽ vượt lên trên vô đạo, đó chính là chân lý tối cao của vũ trụ này.