Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất Lớp 5 Hay Nhất 04/2023, Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất Lớp 5 Kì 1

-

Tính bằng cách thuận nhân thể nhất được Giai
Toan biên soạn và đăng tải. Bài học này để giúp các em rèn luyện về dạng bài bác tính nhanh, củng cố gắng kiến thức, cải thiện kỹ năng giải bài xích tập Toán lớp 4. Dưới đó là nội dung chi tiết, những em cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5


Tính bằng cách thuận tiện tốt nhất là gì?

Tính bằng cách thuận tiện tốt nhất là việc vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, … vào việc giải bài toán tính giá trị của biểu thức một bí quyết nhanh, hợp lý và đúng mực nhất.


phương pháp tính bằng phương pháp thuận một thể nhất

Quy tắc 1: Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm gồm tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

Quy tắc 2: Phép cộng các số kiểu như nhau được trình diễn bằng phép nhân

Quy tắc 3: vận dụng các đặc thù của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

Nhân một số trong những với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
Nhân một vài với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
Một tổng phân tách cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c
Một số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 5: vận dụng các tính chất với các số quánh biệt

Các đặc thù đó là:

0 nhân với một số: 0 x a = a x 0 = 00 phân tách cho một số: 0 : a = 01 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = a
Chia một vài cho 1: a : 1 = a

Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm giải pháp giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2


Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200


Tính bằng cách thuận tiện tuyệt nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm giải pháp giải đưa ra tiết: 4 x 125 x 25 x 8


Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000


Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất 142 x 12 + 142 x 18


Tham khảo thêm phương pháp giải đưa ra tiết: 142 x 12 + 142 x 18


Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426


Tính bằng cách thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6


Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21


Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm bí quyết giải đưa ra tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20


Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + trăng tròn + trăng tròn + 20 + đôi mươi + trăng tròn + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + 20 + 20

= 10 + 20 x 10

= 10 + 200

= 210


Bài tập tính bằng phương pháp thuận một thể nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

-----

Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất được Giai
Toan share trên đây. Hy vọng với bài bác tập này những em sẽ có thêm tài liệu ôn tập, cải thiện kỹ năng giải những dạng việc tính nhanh lớp 4, từ đó củng cố kỉnh thêm kỹ năng và học xuất sắc môn học này hơn. Chúc những em học tập tốt, mời những em xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 4 trong chuyên mục Giải Toán Lớp 4 Tập 1, rèn luyện Toán Lớp 4, bài bác Tập vào buổi tối cuối tuần Lớp 4, Toán nâng cấp Lớp 4 được Giai
Toan biên soạn nhé.


Chia sẻ bởi: Ma Kết
(184 lượt)
Lượt xem: 118.599
9 Bình luận
Sắp xếp theo mang định
Mới nhất
Cũ nhất

Xóa Đăng nhập để Gửi

Tài liệu tìm hiểu thêm khác


Chủ đề liên quan


Mới độc nhất trong tuần


giaitoan.com. Tương tác Facebook Điều khoản Bảo mật

Bài 3: Mỗi dòng áo may hết 1,15m vải vóc ; mỗi loại quần may hết 1,35m vải. Hỏi may 4 mẫu áo cùng 2 chiếc quần như vậy hết toàn bộ bao nhiêu mét vải ?

Bài 4: Một tín đồ đi xe đạp từ A dịp 7 giờ nửa tiếng và đến B cơ hội 8 tiếng 15 phút với tốc độ 12,6 km/giờ. Tính quãng con đường AB.

Tuần 31 Đề 2

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện độc nhất :

a) 12,75 7,28 1,72 ;

b) 16,34 12,45 + 8,45 ;

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532.

Bài 2: Tìmx:


*

Bài 3: Một người mua 1,5kg gạo nếp không còn 10 800 đồng. Ngườiđó download thêm một lượng gạo tẻ vội vàng rưỡi lượng gạo nếp với mức giá tiền 1kg gạotẻ chỉ bằnggiá chi phí 1kg gạo nếp. Hỏi bạn đó tải gạo hết tất cả bao nhiêu chi phí ?

Bài 4: tra cứu số bị phân chia và số chia trong một phép chia gồm số dư bằng 0, biết rằng nếu chia số bị phân tách cho 3 lần số chia thì được 0,75 ; nếu phân chia số bị chia cho 2 lần thương thì cũng được 0,75.


Có thể bạn quan tâm

Đáp án tuần 31 Đề 1

Bài 1:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72 = 3,525 x 0,72

= 2 538.

b) (2,468 1,057) x 0,72 = 1,411 x 0,72

= 1,01592.

Bài 2:

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 = (12,3 + 7,7) x 4,5

= đôi mươi x 4,5 = 90.

b) 2,5 x 3,6 x 4 = 2,5 x 4 x 3,6

= 10 x 3,6 = 36.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đang Ký Nhạc Chờ Viettel, Cách Đăng Ký Nhạc Chờ Viettel Nhanh Đơn Giản

c) 3,75 x 6,8 6,8 x 3,74 = (3,75 3,74) x 6,8

= 0,01 x 6,8 = 0,068.

d) 7,89 x 0,5 x 20 = 7,89 x 10

= 78,9.

Bài 3:

Bài giải :

May 4 áo không còn số vải vóc là :

1,15 x 4 = 4,6 (m)

May 2 quần không còn số vải là :

1,35 x 2 = 2,7 (m)

May 4 áo và 2 quần không còn số vải là :

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

Đáp số : 7,3m.

Bài 4:


Bài giải:

Thời gian tín đồ đó đi từ bỏ A mang lại B là :

8 giờ đồng hồ 15 phút 7 giờ khoảng 30 phút = 45 phút

45 phút = 0,75 giờ

Quãng con đường AB dài là :

12,6 x 0,75 = 9,45 (km)

Đáp số : 9,45km

Đáp án tuần 31 Đề 2

Bài 1:

a)12,75 7,28 1,72=12,75 (7,28 + 1,72)
=12,75 9 = 3,75.
b)16,34 12,45 + 8,45=16,34 (12,45 8,45)
=16,34-4 = 12,34.

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x2,5)

= 1 + 1 x 1 = 2

Bài 2:


*

Bài 3:

Bài giải:

Gấp rưỡi là cấp 1,5 lần.

Người đó download số gạo tẻ là :

1,5 x 1,5 = 2,25 (kg)

Giá tiền 1 kg gạo nếp lả :


10800 : 1,5 = 7200 (đồng)

Giá chi phí 1 kilogam gạo tẻ là :

7200 x= 4800 (đồng)

Số tiền thiết lập gạo tẻ là :

4800 x 2,25 = 10800 (đồng)

Toàn bộ số tiền tải gạo là :

10800 + 10800 = 21600 (đồng)

Đáp số : 21 600 đồng.

Bài 4:

bài giải:

Khi số bị phân chia không đổi, nếu số phân chia gấp 3 lần thì thương giảm lần. Thương giảm 3 lần được 0,75, cần thương phải tìm là :

0,75 x 3 = 2,25.

Khi số bị chia không đổi, nếu thương gấp gấp đôi thì số chia bớt 2 lần. Số phân tách giảm gấp đôi được 0,75, phải số chia phải tìm là :

0,75 x 2 = 1,5

Số bị chia buộc phải tìm là :

2,25 x 1,5 = 3,375

Đáp số : Số bị phân tách : 3,375 ; số chia : 1,5

Tải về file word trên đây.


Related


Mẹo Hay
Cách
*

Bằng phương pháp nào sau đây có thể pha chế được dung dịch Na
Cl 0 9


*

Cách link google drive với thiết bị tính


*

Hướng dẫn cài đặt nhạc tự youtube về điện thoại


Hướng dẫn đk tư phương pháp nhà thầu


Cách đưa màn hình điện thoại thông minh lên máy tính


Cách lát đọt su


Cách hiện tín đồ theo dõi trên facebook sử dụng máy tính


Cách dập lửa xăng


Có 2 dung dịch hcl và nahco3 phương pháp nào tiếp sau đây không khẳng định được từ dung dịch


Cách làm mồi câu cá rô phi trên Nhà


Cách sử dụng máy ép trái cây philip


Lý thuyết biện pháp vẽ hai đường thẳng tuy vậy song


Cách share máy in trong mạng wifi


Hướng dẫn chỉnh amply jarguar 506n


Cách làm cho gậy phép thuật Harry Potter


Cách tháo đồ vật dùng để lau nhà inox


Hướng dẫn áp dụng powerdirector


Cách làm cho hiệu ứng trên top mạng tìm kiếm google Meet


Hướng dẫn xây đắp và trở nên tân tiến chương trình huấn luyện đáp ứng chuẩn đầu ra


Cách dụng luật hấp dẫn thu hút người yêu cũ


Quảng Cáo

Có thể chúng ta quan tâm


Đắc giải pháp trong tử vi phong thủy nghĩa là gì1 năm trước. Bởivo_namkitty
Cách trị viêm xoang dị ứng xong xuôi điểm1 năm trước. Bởiphamtan_moi
Cách tắt các ứng dụng ngăn màn hình1 năm trước. Bởivo_hungbmt
Cách tắt khối hệ thống cân bằng điện tử1 năm trước. Bởivonhobmt
Cách bật camera trên máy vi tính Lenovo Thinkpad1 năm trước. Bởi
Dr_trongxinh

Toplist được quan tiền tâm


#1
Top 9 giáo án nhắc chuyện đối đáp cùng với vua 20231 ngày trước
#2
Top 10 quan sát lại mập hoảng kinh tế tài chính 2008 20233 ngày trước
#3
Top 8 cẩm nang sở hữu thai và sinh con 20238 giờ trước
#4
Top 10 trắc nghiệm bài bác 35 sinh 12 phần 2 20232 ngày trước
#5
Top 8 ngân sách học phí ngành công nghệ thông tin đại học bách khoa thành phố đà nẵng 20233 ngày trước
#6
Top 8 công chúa sinh đôi phần 1 vietsub 20232 ngày trước
#7
Top 12 lời bài bác hát cùng trừ nhân chia 20235 ngày trước
#8
Top 5 color may mắn của cung thiên bình 20231 ngày trước
#9
Top 8 tư liệu on thi vstep c1 20231 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


2023 2024 Bảng xếp hạng soccer đại học6 ngày trước. Bởi
Incipient
Metaphysics
0,35 mét khối bằng bao nhiêu đề xi mét khối1 ngày trước. Bởi
Stressful
Collaborator
Câu lạc bộ đồng quê năm mới 20231 ngày trước. Bởi
Lower-class
Tracing
45 ngày kể từ ngày 6 mon 3 năm 2023 là bao nhiêu?5 ngày trước. Bởi
Impatient
Kingdom
Tấn là từng nào kg3 ngày trước. Bởi
Devious
Collision
Lương từng nào thì đóng góp thuế các khoản thu nhập cá nhân1 ngày trước. Bởi
Ripped
Proximity
Trương hoàng mai anh sinh vào năm bao nhiêu5 ngày trước. Bởi
Unwelcome
Concur
Lãi suất tiền gửi bank là bao nhiêu?6 ngày trước. Bởi
Furtive
Blossom
Xét nghiệm std từng nào tiền new south wales, úc4 ngày trước. Bởi
Darn
Leadership
Chào mời chuyện tranh tháng một năm 20236 ngày trước. Bởi
Chic
Fixing
Quảng cáo

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xóm hội


Bản quyền © 2021 Hỏi Đáp Inc.