Thuyết minh đồ án nền móng, hướng dẫn đồ án nền móng đhxd

-
... Thc múng M3 : b x h = 1,4 x 0,3 (m) làm cho ví dụ với móng M1 Đối với mét vuông M3 đợc đo lường và tính toán tơng trường đoản cú thể kết vẽ VI áp lực đè nén dới đáy móng -7- Hớng dẫn đồ vật án móng - Gi thit múng n di ct l múng cng, b qua nh ... Vo mỏy thi cụng Cỏc ghi chỳ khỏc coi trang 13 - 22 - Hớng dẫn đồ vật án móng Trình tự đo lường và tính toán móng nông gia cầm cố cọc cat nén chặt khu đất móng nông gia nuốm cọc mèo nén chặt khu đất I Tài liệu xây dựng Tài ... Các tiêu chuẩn: Sgh, < S>gh chọn ph ơng án móng cọc cát các đặc tr ng móng cọc cat hm chọn đặc tr ng móng áp lực đè nén d ới đáy móng Thí nghiệm xác định tiêu l của gia cố bình chọn bxh chất vấn h0, tính...

Bạn đang xem: Thuyết minh đồ án nền móng


*

... Lỗ khoan - vào phạm vi đặt dự án công trình chiều dày lớp đất núm đổi, lớp sét trộn lớp đất giỏi gần phương diện đất vạn vật thiên nhiên 7/ Điều khiếu nại địa hình: - Địa hình khu đất nền không phẳng cần triển khai san tạo thành ... Điêzen, không khoan dẫn -1.400 i-i 2/ khẳng định sức chịu cài đặt cọc đơn: - sức chịu cài đặt móng 1-1 theo vật tư làm cọc: Pv = .(Rb.Fb + Ra.Fa) Cọc không xuyên thẳng qua đất sét yếu, bùn, than bùn: = Bê tông ... Bảng cùng với lớp sét quà xám IL= 0,28 R = 3560 k
Pa - Cờng độ tính toán ma gần cạnh mặt bao quanh cọc và đất bảo phủ fi Z = 1,75m f = 3,64( k
Pa ); h = 1,3(m) I L = 0,944 Z2 = 3,1m f1 = 5,616(k
Pa...
*

*

... Kế móng: Tập I; Tập II - Dịch tự Sổ tay Liên xô đo lường và thống kê Móng cọc - Lê Đức Thắng thống kê giám sát móng nông - Vũ Công Ngữ Cẩm nang cần sử dụng cho kỹ s Địa kỹ thuật - è cổ Đình Việt Thiết kế thi công hố móng ... đáy móng khối S S gh - bình chọn độ lún: Bớc 9: kiểm soát đài cọc - giám sát chiều dày đài: Tính đâm thủng cột thống kê giám sát cờng độ máu diện nghiêng thống kê giám sát đâm thủng cọc góc- cần đo lường ... Sệt trng móng cọc, gồm: - Cọc: + lc , Fc , n (số lợng cọc) + sắp xếp theo loại lới giỏi hoa thị ko - Đài cọc: Bđ ì Lđ (từ việc sắp xếp cọc) ì hợp đồng H0đ Bớc 6: soát sổ tải trọng công dụng lên cọc: (tải...

Xem thêm: Cách Đổi Màu Messenger Thành Màu Đen 2018, Đổi Khung Chat Facebook Messenger Thành Màu Đen


*

... Xuất nhị phương án móng cọc đài thấp xây đắp phương án - Thuyết minh đo lường và tính toán khổ A4 (viết tay) - phiên bản vẽ có size 297x840 ( đóng góp vào thuyết minh ), thể hiện: Cao trình móng cọc thiết kế ... Thứ án móng TS Nguyn ỡnh Tin Trình tự thống kê giám sát móng nông gia thay cọc cát nén chặt đất (bỏ qua chức năng thoát nước) tư liệu - công trình - Địa chất - các tiêu chuẩn: Sgh, gh lựa chọn phương án móng ... Gợi ý đồ án móng TS Nguyn ỡnh Tin Móng nông thoải mái và tự nhiên Trình tự giám sát và đo lường theo cách sau: bước Tài liệu bước - Công trinh -Đ ịa chất S - các tiê u chuẩn thiết kế : S gh , < > gh L - Nền tự nhiê...
*

... 8φ20 III:-THIẾT KẾ MÓNG CỌC TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG : Ta đo lường và thống kê móng cọc cho cột C cột chòu tải trọng khủng a cài đặt trọng tính toán: SVTH : DƯƠNG HỮU TRUNG Trang: 42 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG GVHD:LÊ NGUYỄN ... : DƯƠNG HỮU TRUNG ĐÔ LÚN S =0.071(m)...
... Kích cỡ móng: thiết lập trọng chân cột móng download trọng download trọng tính toán (T) 67.7 (Tm) 8.8 <4> (T) 1.8 hệ số n Tài trọng tiêu chuẩn 1.2 7.33 56.4 1.5 Chọn độ cao đặt móng ;chọn bề rộng móng b= ... MNN=-5.2m <7> Biểu đồ dùng nén nhún móng đơn: 3-Kiểm tra đk chọc thủng: Chọn vật liệu làm móng bê tông cốt thép đỗ chổ,Mac 250(B20),cường độ sau:=1100(T/),=90(T/) Ứng suất đo lường và tính toán đáy móng: =13,8.1,2=16,67(T/) ... Trọng giám sát 26,5 2,3 1,3 thông số n 1.2 download trọng tiêu chuẩn 22,08 1,916 1,083 xác định kích thước móng: Ta giảm 1m nhiều năm để thống kê giám sát -Giả sử ta chọn chiều rộng móng b= 2,8m.chiều sâu đặt móng chọn...
... Page 34 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Th
S.HOÀNG THẾ THAO - Page 35 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Th
S.HOÀNG THẾ THAO SỐ LIỆU TẢI TRỌNG SỐ LIỆU ĐỒ ÁN