CÁCH LẬP SỔ CÁI THEO THÔNG TƯ 200, MẪU SỔ CÁI NHẬT KÝ CHUNG THEO THÔNG TƯ 133 VÀ 200

-

Sổ dòng là sổ tổng hợp nhằm ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán theo từng tài khoản kế toán được công cụ trong chế độ kế toán.

Bạn đang xem: Sổ cái theo thông tư 200

Bài viết bên dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành thực tế tại kế toán tài chính Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn mẫu sổ mẫu và bí quyết ghi Sổ mẫu theo hiệ tượng Nhật ký chung.

1. Mẫu mã sổ dòng theo hiệ tượng Nhật cam kết chung

*

2. Phía dẫn bí quyết ghi vào từng tiêu chuẩn trong sổ cái

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. – Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, tháng lập của chứng từ kế toán được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ. – Cột D: Ghi bắt tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh. – Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký thông thường đã ghi nghiệp vụ này. – Cột G: Ghi số loại của sổ Nhật ký bình thường đã ghi nhiệm vụ này. – Cột H: Ghi số hiệu của những tài khoản đối ứng tương quan đến nhiệm vụ phát sinh với thông tin tài khoản trang Sổ cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, thông tin tài khoản ghi gồm sau). – Cột 1, 2: Ghi số tiền phân phát sinh mặt Nợ hoặc bên gồm của tài khoản theo từng nhiệm vụ kinh tế.

Đầu tháng, ghi số dư thời điểm đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư ( Nợ hoặc tất cả ).

Khi có nhiệm vụ phát sinh: căn cứ vào số liệu bên trên Nhật ký phổ biến để phản bội ánh những nghiệp vụ vào sổ Cái

Cuối tháng, cùng số tạo ra Nợ, số tạo ra Có, tính ra số dư và cùng lũy kế số phạt sinh từ trên đầu quý của từng tài khoản để gia công căn cứ lập Bảng bằng vận phát sinh và báo cáo tài chính.

Đơn vị: …………………………..

 

SỔ CÁI

(Dùng cho bề ngoài kế toán Nhật cam kết chung)

Năm...

Tên tài khoản …………..

Số hiệu…………

Ngày, mon ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật cam kết chung

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Trang sổ

STT dòng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Số tạo ra trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cộng số phát sinh tháng

- Số dư cuối tháng

- cùng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

- Sổ này còn có .... Trang, khắc số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

fan lập biểu (Ký, bọn họ tên)

kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Ngày ... Tháng ... Năm ... Người thay mặt theo quy định (Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú: Đối cùng với trường vừa lòng thuê thương mại & dịch vụ làm kế toán, có tác dụng kế toán trưởng thì yêu cầu ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề dịch vụ thương mại kế toán, tên 1-1 vị cung ứng dịch vụ kế toán.

a) ngôn từ sổ loại mẫu S03b - DNNSổ cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ gớm tế, tài bao gồm phát sinh vào niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được chế độ trong khối hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi thông tin tài khoản được mở một hoặc một trong những trang tiếp tục trên Sổ dòng đủ để ghi chép vào một niên độ kế toán.

b) Kết cấu và phương thức ghi sổ Sổ chiếc được chế độ thống độc nhất theo mẫu phát hành trong chế độ này.Cách ghi Sổ loại được qui định như sau:- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, tháng lập của chứng từ kế toán được sử dụng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi bắt tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh.- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.- Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi nhiệm vụ này.- Cột H: Ghi số hiệu của những tài khoản đối ứng tương quan đến nhiệm vụ phát sinh với thông tin tài khoản trang Sổ điều này (Tài khoản ghi Nợ trước, thông tin tài khoản ghi gồm sau).- Cột 1, 2: Ghi số tiền phạt sinh bên Nợ hoặc bên tất cả của tài khoản theo từng nhiệm vụ kinh tế.

Đầu tháng, ghi số dư thời điểm đầu kỳ của tài khoản vào dòng xoáy đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cùng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cùng lũy kế số phạt sinh từ đầu quý của từng tài khoản để triển khai căn cứ lập Bảng cân đối tài khoản và report tài chính. 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào chế tạo các khóa học kế toán thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt độc nhất vô nhị thị trường

 (Được đào tạo và tiến hành bởi 100% những kế toán trưởng từ bỏ 13 năm đến hai mươi năm kinh nghiệm)

Chức năng comment bị tắt ở mẫu mã Sổ dòng (theo hình thức nhật ký kết chung) và biện pháp lập theo Thông tứ 200

*
*
*

Tin tức kế toán: Sổ mẫu là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng làm ghi chép những nghiệp vụ tởm tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được nguyên lý trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

Xem thêm:

Sau trên đây Tin tức kế toán tài chính xin giữ hộ tới các bạn Mẫu sổ chiếc theo vẻ ngoài nhật ký phổ biến và bí quyết lập theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC.

Chỉ từ bỏ 17.000 đồng/tháng 

 I. Chủng loại sổ loại theo hình thức nhật ký chung.

*

Các chúng ta tải về:

 >> mẫu sổ cái S03b-DN thông tứ 200 (File Word)

 >> mẫu sổ loại S03b-DN thông tứ 200 (File Excel)

II. Nội dung, kết cấu và cách thức ghi sổ.

 1. Nội dung.

Sổ chiếc là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ gớm tế, tài thiết yếu phát sinh vào niên độ kế toán tài chính theo tài khoản kế toán được khí cụ trong hệ thống tài khoản kế toán vận dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tục trên Sổ dòng đủ nhằm ghi chép trong một niên độ kế toán.

2. Kết cấu và phương thức ghi sổ

Sổ cái được pháp luật thống độc nhất theo mẫu phát hành trong cơ chế này.

Cách ghi Sổ dòng được hình thức như sau:

– Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, tháng lập của hội chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi nắm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh.

– Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký tầm thường đã ghi nhiệm vụ này.

– Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký thông thường đã ghi nhiệm vụ này.

– Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nhiệm vụ phát sinh với tài khoản trang Sổ điều này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi tất cả sau).

– Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên tất cả của thông tin tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế.

Đầu tháng, ghi số dư thời điểm đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cùng số tạo nên Nợ, số tạo nên Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phạt sinh từ trên đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng bằng vận số tạo ra và báo cáo tài chính.

*


? siêng trang kế toán: www.vabishonglam.edu.vn

? Hoặc tổng đài đáp án của kế toán tài chính Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: