Is about to là gì " trong tiếng anh, cách sử dụng của is trong tiếng anh là gì

-

Is là gì trong tiếng Anh? Cách thực hiện của Is trong giờ Anh là gì? Cần chăm chú những gì khi thực hiện Is trong giờ Anh? Cùng mày mò Is là gì trong tiếng Anh cũng như biện pháp dùng của chính nó trong bài viết dưới đây với Toeic123!

 

1. Is là gì trong giờ đồng hồ Anh?

 

(Is là gì trong tiếng Anh?)

 

Is là phân từ lúc này của cồn từ “tobe” trong giờ Anh. 

 

Is là phân từ lúc này của rượu cồn từ “Tobe” trong tiếng Anh. Tuy nhiên, tất cả 2 từ không giống là phân từ hiện tại của “tobe” trong giờ Anh. Đó là “are” với “am”, mỗi từ lại sở hữu cách thực hiện khác nhau. 

Trong bài viết này, Is được gọi là “thì”, “là”, “ở”,... Tìm hiểu thêm các ví dụ sau đây để khám phá về “Is” trong tiếng Anh. 

 

Ví dụ:

She is my English teacher. 

Cô ấy là gia sư Tiếng Anh của tôi. 

 

This event is very luxurious with a lot of guests & gorgeous decorations. 

Sự kiện này rất phong cách với tương đối nhiều khách mời với trang trí lộng lẫy.

Bạn đang xem: Is about to là gì

 

This is my favorite bag which I always use very carefully. 

Đây là cái cặp yêu quý nhất của tôi dòng mà tôi luôn luôn sử dụng rất cẩn thận. 

 

2. Cách áp dụng của Is trong giờ Anh

 

(Cách sử dụng của Is trong giờ đồng hồ Anh)

 

“Is” được sử dụng trong những thì hiện nay tại. 

 

“Is” thường xuyên được áp dụng nhiều nhất trong số thì hiện tại. Hoàn toàn có thể kể mang đến như: lúc này đơn, lúc này tiếp diễn,... Trong từng trường hòa hợp khác nhau, “Is” có thể là rượu cồn từ chính, “Is” cũng có thể là trợ rượu cồn từ.

 

Những ví dụ dưới đây để giúp đỡ bạn làm rõ hơn về phong thái dùng của “Is”.

 

Ví dụ:

My father is fixing the broken television when my mom cooks dinner. 

Bố tôi đang sửa cái tivi hỏng khi bà bầu tôi sẽ nấu bữa tối. 

 

Becoming a doctor is my dream. 

Trở thành một chưng sĩ là mong mơ của tôi. 

 

What is your favorite activity in your không lấy phí time?

Hoạt rượu cồn yêu thích của khách hàng trong thời hạn rảnh là gì?

 

“IS” đi kèm với các chủ ngữ số ít.

 

Đặc biệt, để minh bạch “IS” với những phân từ bây giờ khác của cồn từ “tobe” đó chính là chủ ngữ kèm theo với nó trong câu. “IS” thường kèm theo với các chủ ngữ số ít. Đó là:

 

He, she, it

Danh từ số ít

Danh từ không đếm được

 

Đối với các danh từ này, khi đề nghị kết hợp với động từ “tobe” sinh sống thì hiện nay tại, họ sử dụng “is”. Không chỉ trong thì hiện tại tại mà ngay tất cả các cấu tạo bị hễ ở lúc này hay với các cấu tạo khác cũng áp dụng cấu tạo này. 

 

Ví dụ:

She is my daughter who studies in the national economic university. 

Cô ấy là chị gái của tôi tín đồ đang học tập ở ngôi trường đại học tài chính quốc dân. 

 

3. Một số để ý cần nhớ khi sử dụng "is" trong tiếng Anh

 

(Lưu ý khi áp dụng Is trong giờ đồng hồ Anh)

 

Khi thực hiện “IS” trong giờ Anh, trước hết chúng ta cần chăm chú đến nhà ngữ đi kèm với rượu cồn từ này. Như vẫn hướng dẫn những trường hợp cụ thể trong phần 2, bạn phải xác định ví dụ trước khi áp dụng chúng. 

 

Sau “IS” thường là 1 trong tính tự hoặc một danh từ. Bạn phải ghi lưu giữ quy tắc này để rất có thể sử dụng đúng, tránh gây các lỗi về ngữ pháp. “IS” còn được viết tắt là ‘s. Chúng ta có thể sử dụng trong các trường thích hợp văn nói hoặc những trường phù hợp không yêu ước sự trọng thể quá lớn. 

 

Trên đấy là một số kỹ năng và kiến thức về Is trong tiếng Anh và cách dùng của trường đoản cú này. Mong muốn rằng những kỹ năng trong nội dung bài viết hôm nay sẽ giúp bạn thạo cách sử dụng “Is”. Cảm ơn với hẹn chạm mặt lại chúng ta trong nhiều nội dung bài viết chia sẻ nhiều kỹ năng tiếng Anh thú vị khác của Toeic123!

Giới trường đoản cú (Prepositions) là các từ chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan giữa các từ không giống trong cụm, vào câu văn.

Giới tự được thực hiện trong câu cùng với vai trò đính thêm kết những từ, nhiều từ để giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

*Ví dụ:

I went into the room. I was sitting in the room at that time.

Ta thấy rõ, sinh hoạt ví dụ a., “the room” là tân ngữ của giới trường đoản cú “into”. Ở ví dụ như b., “the room” là tân ngữ của giới tự “in”.


Nội dung

2 2. Các loại giới từ bỏ (Prepositions) trong giờ đồng hồ Anh2.1 a. Chỉ thời gian: in/at/on4 4. Bài bác tập7 lịch trình học Anh ngữ học thuật – luyện thi IELTS của vabishonglam.edu.vn:

1. Giới từ bỏ (Prepositions) đứng ở đâu trong câu

a. Trước danh từ, ví dụ: at present, by car, for sale,…

b. Vài trường hợp gồm mạo từ làm việc giữa: in a hurry, at the front,…

c. Sau danh từ, ví dụ: reason for…, belief in…, effect on…

d. Sau tính từ, ví dụ: afraid of, identical to, different from, …

e. Sau rượu cồn từ, think of, forget about, pull out,…

2. Các loại giới từ (Prepositions) trong tiếng Anh

a. Chỉ thời gian: in/at/on

At: cho thời gian trong ngày

* Ví dụ: at midnight, at 11.45, at sunset, …

On: cho 1 ngày trong tuần với ngày vào tháng

* Ví dụ: on Friday, on 20th December, …

In: đều giai đoạn thời gian lâu hơn

* Ví dụ: in 2012, in the past, in winter, ….

Một số ngôi trường hợp bắt buộc ghi nhớ:at the momentat the minuteat presentat this timeat the same timeat the weekendat weekendsat Christmasat night

Lưu ý: Không áp dụng at/on/in trước last/next/this/every

 In the morning(s)

 In the afternoon(s)

 In the evening(s)

 but 

 but 

 but 

on Friday morning(s)

on Sunday afternoon(s)

on Monday evening(s)

b. Chỉ vị trí

At (tại) được dùng làm chỉ vị trí tại một điểm thay thể.

* Ví dụ: at home, at school, at the airport, at the shop, at the beginning/ end, at the front/ back

In (trong, ở trong) được dùng để chỉ địa điểm trong một diện tích, một ko gian; cần sử dụng trước tên đường, thương hiệu thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng hoặc cần sử dụng với các phương luôn thể đi lại bởi xe khá (car).

* Ví dụ: in a hall, in the countryside, in the universe, in Vietnam, in Hanoi, in a bus

On (trên, nghỉ ngơi trên) được dùng để chỉ địa điểm trên bề mặt, số tầng trong một tòa nhà hoặc sử dụng với một số phương luôn tiện đi lại.

* Ví dụ: on the board, on the ground, on the second floor, on foot 

c. Chỉ sự di chuyển

To (đến)

* Ví dụ: He goes lớn school by bus.

From … to (từ … đến)

* Ví dụ: How far is it from your school to lớn your house?

Through (xuyên qua)

* Ví dụ: They walked through the forest.

Across (ngang qua)

* Ví dụ: The children ran straight across in front of our car.

Round/ Around (xung quanh)

* Ví dụ: The cat walks around the the large circle.

Along (dọc theo)

* Ví dụ: They walked along the riverside.

Xem thêm: Sơ Lược Nguồn Gốc Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam ? Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam

Up (lên)/ Down (xuống)

* Ví dụ: The price of petroleum has went up.

Toward (Towards) (về phía)

* Ví dụ: People have different opinions towards Tom’s behavior.


*

Giới từ (Prepositions)


d. Một vài cách thực hiện khác của giới từ

In: in the rain/ the sun/ the shade/ the dark/ bad weather, in love with, in a (good/bad) mood, in (my) opinion
On: on television/ the radio/ fire, on purpose = intentionally (một cách cố ý), on the whole (in general: chú ý chung), on holiday/ vacation/ a trip/ business, on a diet
At: at the age of…, at 100 degrees, at 120 miles an hour
By: by mistake/ accident/ chance, by credit card/ cheque/ cash (hoặc in cash)

3. Bề ngoài của giới trường đoản cú (Prepositions)

a. Giới tự đơn: chỉ gồm một chữ như in, on, at…

b. Giới từ đôi: gồm hai từ 1-1 ghép lại với nhau như into, within…

c. Giới từ kép: giới trường đoản cú ghép thêm a hoặc be sinh sống trước như about, among,…

d. Giới từ do phân từ: According to (tùy theo), excepting = except (ngoại trừ)…

e. Nhiều từ như giới từ: Giới tự này là cả một các từ: Because of (bởi vì), in the place of (thay vì)…

4. Bài xích tập

A. Put in to/at/in/into where necessary. If no preposition is necessary, leave the space empty.Three people were taken to hospital after the accident.I’m tired. Let’s go …………………..home now. (no preposition)We left our luggage…………………..the station và went to find something to lớn eat.Shall we take a taxi…………………..the station or shall we walk?
I have to go…………………..the bank today. What time does it open?
The Amazon flows…………………..the Atlantic Ocean.I missed the bus, so I walked…………………..home.Have you ever been…………………..Canada?
I lost my key, but I managed khổng lồ climb…………………..the house through a window.We got stuck in a traffic jam on our way…………………..the airport.We had lunch…………………..the airport while we were waiting for our plane.It took us four hours to get…………………..the vị trí cao nhất of the mountain.Welcome…………………..the hotel. We hope you enjoy your stay here.We drove along the main road and then turned…………………..a narrow side street.Did you enjoy your visit…………………..the zoo?
I did some shopping on my way…………………..home.B. Complete the sentences with the correct preposition.There are some differences between British & American English.Money isn’t the solution…………………. Every problem.There has been an increase………………….the amount of traffic using this road.The advantage…………………. Having a oto is that you don’t have to lớn rely on public transport.There are many advantages…………………. Being able lớn speak a foreign language.Everything can be explained. There’s a reason…………………. Everything.When Paul left home, his attitude…………………. Many things seemed lớn change.Ben và I used to be good friends, but I don’t have much contact…………………. Him now.James did a very good drawing …………………. His father. It looks just lượt thích him.What was Sarah’s reaction…………………. The news?
Nicola took a picture………………….me holding the baby.C. Choose the correct answer _____ time _____ time I will examine you on the work you have done. From / lớn B. At / khổng lồ C. In / to D. With / lớn Lan will stay there _____ the beginning of September _____ November. From/ khổng lồ B. Till/ lớn C. From/ in D. Till/ of I would lượt thích to apply _____ the position of sales clerk that you advised in the Sunday newspaper. To B. For C. With D. In Make a phản hồi _____ this sentence! to B. In C. On D. About He’s a very wealthy man; a few hundred pounds is nothing _____ him. For B. With C. Lớn D. About Mum is always busy _____ her work in the laboratory. With B. At C. In D. Of The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale. In/ for B. At/ on C. At/ in D. On/ on Don’t believe her! She just makes ______the story. Of B. Up C. Out D. Off Old people like to descant _____ past memories. In B. With C. On D. For You should comply _____ the school rules. Khổng lồ B. About C. With D. In

5. Đáp án

AB

C

3. At4. To5. To6. Into7. No prep8. To9. Into10. To11. At12. To13. To14. Into15. To16. No prep2. To3. In4. Of5. In/or6. For7.to/towards8. With9. Of10. To11. OfAAB C CA B B C 1C

Đăng ký kết kiểm tra chuyên môn tiếng Anh

Giới từ (Prepositions) là giữa những ngữ pháp cơ bạn dạng của giờ đồng hồ Anh. Đây là phần đa kiến thức thứ nhất để các bạn xây dựng kiên cố kỹ năng Writing trong giờ đồng hồ Anh.

Qua số đông ví dụ đơn giản sau, vabishonglam.edu.vn hy vọng sẽ giúp đỡ bạn hiểu, bổ sung cập nhật thêm kỹ năng giới từ.

Mặc dù giới từ không khó khăn nhưng dễ khiến cho bạn nhầm lẫn, cực nhọc nhớ . Nhưng bạn phải nắm chắc chắn những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản mới có thể bắt đầu học cao hơn hoàn toàn như là luyện thi IELTS, Anh ngữ học thuật.

Vì thế, chúng ta có thể đăng ký kết khóa học, ưu đãi tương xứng cho những người mới bước đầu học giờ đồng hồ Anh trên vabishonglam.edu.vn

Link đk kiểm tra: https://vabishonglam.edu.vn/ae-c

Chương trình học Anh ngữ học thuật – luyện thi IELTS của vabishonglam.edu.vn:

1. Anh ngữ học tập thuật (Academic English)

Chương trình Anh ngữ học tập thuật (Academic English – tiếng Anh du học với dự bị đại học) nhằm trang bị đến học viên căn cơ tiếng Anh và kỹ năng học tập tại môi trường xung quanh đại học.

Ngoài luyện tập thành thành thạo 4 kỹ năng quan trọng trong IELTS, học tập viên còn được nâng cấp khả năng từ bỏ học, thuyết trình, tư duy phản nghịch biện, nghe giảng, ghi chú, hiểu tài luyện, viết luận và báo cáo…

Chương trình Anh ngữ học thuật tại vabishonglam.edu.vn ko hướng các bạn theo lối học vật dụng móc, luyện đề mẫu gồm sẵn một cách khuôn khổ nhưng mà là thiết kế phản xạ, trình độ thật sự với giờ Anh.

Bạn hoàn toàn có thể vận dụng vào môi trường xung quanh Đại học quốc tế và thay bắt thời cơ nghề nghiệp toàn cầu.

Tùy vào lever đã trả tất, học tập viên sẽ tiến hành liên thông vào lịch trình Cao đẳng, Dự bị Đại học tập của UTS Insearch và thời cơ chuyển tiếp vào các trường Đại học tại Úc.

2. Giờ đồng hồ Anh dành cho THCS (First Steps)

Chương trình Anh ngữ First Step được thiết kế theo phong cách dành riêng cho học viên ở lứa tuổi Trung học cửa hàng (11-15 tuổi).

Học viên sẽ được xây dựng nền tảng Anh ngữ tổng thể và Anh ngữ học tập thuật. Trường đoản cú đó, các bạn sẽ dần triển khai xong 4 kỹ năng đặc biệt là: Nghe – Viết – Đọc – Nói để thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.

Đặc biệt, công tác First Step còn có khóa luyện thi IELTS siêng sâu dành cho học viên sinh sống độ tuổi thcs (IELTS for Teens). Các các bạn sẽ được vật dụng các kĩ năng tiếng Anh đặc trưng và chiến lược làm bài bác thi IELTS một cách tác dụng để đạt thang điểm trường đoản cú 6.5 – 7.5.

Tại sao hãy chọn vabishonglam.edu.vn?

20 năm gớm nghiệm đào tạo và giảng dạy độc quyền về Anh ngữ học tập thuật theo tiêu chuẩn chỉnh Úc
Giáo trình Anh ngữ học tập thuật độc quyền được thiết kế và cập nhật bởi học viện Ngôn ngữ UTS Insearch – trường đại học công nghệ Sydney
Trực thuộc tổ chức giáo dục thế giới IDP Education – bên đồng download kỳ thi IELTS80% học viên đạt IELTS 6.0+ trở lên
Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chỉnh quốc tế (TESOL, CELTA,…) có trình độ chuyên môn cao, các kinh nghiệm giảng dạy Anh ngữ và luyện thi IELTSCơ hội nhận được học bổng cùng lộ trình nối tiếp tới 63 ngôi trường đại học hàng đầu Anh – Úc – Mỹ – New Zealand – Singapore

vabishonglam.edu.vn – Australian Centre for Education & Training