Công Thức, Cách Tính Diện Tích Hình Hộp Chữ Nhật, Just A Moment

-
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, Hóa
Đường thẳng
Hình tam giác
Các trường hòa hợp tam giác bằng nhau
Hình thang
Hình bình hành
Hình thoi
Hình chữ nhật
Công thức, biện pháp tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần Hình hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, biện pháp tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và diện tích nhị đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là a, chiều rộng lớn là b và độ cao là h.

- Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta đem chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- mong tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài cùng chiều rộng nhân cùng với 2.

- Diện tích dưới mặt đáy bằng tích của chiều dài cùng chiều rộng.

2. Một số trong những dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng nguyên tắc tính diện tích s xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật đó là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần, kiếm tìm chu vi lòng hoặc chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tra cứu tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích toàn phần ta cũng cầm cố vào công thức để tìm các đại lượng không biết.

Ví dụ. đến hình hộp chữ nhật có diện tích s xung quanh là 217,5m2 cùng nửa chu vi mặt dưới bằng 14,5m. Tính độ cao của hình hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán bao gồm lời văn (thường là tìm diện tích hộp, căn phòng, đánh tường …)

Phương pháp: Cần khẳng định xem diện tích s cần tìm là diện tích s xung xung quanh hay diện tích toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ. một căn phòng làm nên hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Tín đồ ta muốn quét vôi các bức tường bao quanh và trần của căn nhà đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bởi 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao bọc của ngôi nhà đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è của ngôi nhà đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích đề nghị quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài xích tập vận dụng

Bài 1. Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 3,2dm, chiều rộng 0,5m và chiều cao 15cm. Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 9m, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 3m và chiều cao dài 4m. Bạn ta nên quét vôi tường và xà nhà trong ngôi nhà đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích những cửa và cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. một cái thùng ko nắp kiểu dáng hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Fan ta đánh cả phương diện trong với mặt xung quanh của thùng, cứ 2m2 thì không còn 0,5kg sơn. Tính lượng sơn sẽ sơn chấm dứt cái thùng đó.

Bài 4. một chiếc thùng kiểu dáng hộp chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4dm, độ cao 3,5dm và ăn mặc tích một lòng là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của chiếc thùng đó.

Bài 5.

Xem thêm: Kích thước container 40 hc là gì, container 40 hc là gì

Hải phải làm 2 dòng thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải đề nghị cần từng nào m2 sắt?

b) Hải tính sơn cả phía bên trong và bên phía ngoài 2 cái thùng kia thì cần mua từng nào kg sơn, hiểu được cứ 20m2 thì đề nghị 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích đáy là 25,7dm2, diện tích xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích đáy là 625cm2. Hỏi diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Bài 8. cho 1 hộp giấy hình hộp chữ nhật gồm chiều dài là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, độ cao là 6cm. Tính diện tích toàn phần của hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ nhất, biết chiều nhiều năm 12m6dm, chiều rộng bởi một nửa chiều dài, độ cao 5m50cm.

Bài 10. Một chống họp hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là , chiều rộng yếu chiều dài 20dm, độ cao 35dm. Tín đồ ta ý muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích những cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.

Tải xuống


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi giành riêng cho giáo viên cùng gia sư dành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Trong bài viết này, vabishonglam.edu.vn.vn sẽ chia sẻ công thức tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật và bài xích tập tương quan cùng với giải thuật để những bạn bổ sung được kiến thức và kỹ năng đang bị hổng về Toán học cũng tương tự vận dụng làm bài tập tác dụng hơn nhiều. Khi bạn làm bài bác tập hay xuyên, bạn sẽ nhớ được công thức cũng giống như vận dụng cách làm linh hoạt.

Các chúng ta cũng có thể ôn luyện lại phần con kiến thức về kiểu cách tính diện tích s hình hộp chữ nhật qua hệ thống kim chỉ nan và những bài tập vận dụng mà cửa hàng chúng tôi đã tổng thích hợp được ngay lập tức sau đây.

Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

 


Trước khi đi tìm hiểu bí quyết tính diện tích hình hộp chữ nhật, chúng ta cùng tham khảo Hình hộp chữ nhật là gì. Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong hình vào hình học không gian có 6 mặt là hình chữ nhật ghép lại cùng với nhau. Hai mặt đối diện với nhau là nhị mặt đáy. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu cụ thể Hình hộp chữ nhật thì có thể xem thêm trên Wikipedia bài viết về hình vỏ hộp chữ nhật

 

1. Diện tích hình hộp chữ nhật được tính như vậy nào?

- công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

Sxq = 2h.(a + b)

+ phân phát biểu bởi lời: diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bởi tích của chiều cao và chu vi đáy.

- bí quyết tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a+b) + 2ab

+ phân phát biểu bởi lời: diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại.

- lý giải kí hiệu: Sxq là kí hiệu diện tích s xung xung quanh hình chữ nhật

a, b thứu tự là chiều dài cùng chiều rộngh là độ cao của hình hộp chữ nhật

- Đơn vị diện tích: tính bằng đơn vị đo mũ 2, chẳng hạn như m2 (mét vuông), cm2 (centimet vuông)

Như vậy, diện tích hình vỏ hộp chữ nhật bao hàm diện tích toàn phần và diện tích xung quanh, giải pháp tính cũng tương đối đơn giản yêu cầu không các bạn?

2. Công thức tính diện tích s hộp chữ nhật suy rộng

- ví như đề bài cho diện tích toàn phần, nhì cạnh mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật => bạn có thể tính được diện tích s xung xung quanh và độ cao hình chữ nhật.

Sxq = Stp - 2ab

Sau khi tìm kiếm được Sxq, chúng ta cũng có thể tìm được h:

h = Sxq:<2(a+b)> = (S - 2ab):<2(a+b)>

- Tính đường chéo hình hộp chữ nhật:

*

3. Những dạng bài tập về diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 20 m, chiều rộng 10 m, chiều cao 7 mb) Chiều lâu năm 7/3 cm, chiều rộng lớn 5/3 cm, chiều cao 2/3 cmc) Chiều lâu năm 6,8 dm, chiều rộng lớn 3,4 dm, chiều cao 2,1 dmd) Chiều lâu năm 15 cm, chiều rộng lớn 5 cm, chiều cao 3 cm

Bài 2: một chiếc thùng hình chữ nhật có độ cao là 2,3 cm, chiều nhiều năm là 5,4 cm, chiều rộng là 3 cm. Hỏi:

a) diện tích xung quanh của loại thùng đó?b) diện tích toàn phần của mẫu thùng đó?

Bài 3: Một bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài là 7 m, chiều rộng bằng 1⁄2 chiều dài và độ cao là 1,5 m. Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của bể nước đó.Bài 4: Một phòng học tập hình vỏ hộp chữ nhật dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3 m cần phải sơn tường với trần nhà. Tính diện tích cần quét đánh của căn nhà biết tổng diện tích các cửa bởi 8,1 m2.

Hướng dẫn giải các bài tập

Bài 1: những em từ làm bài xích tập này bằng cách áp dụng 2 phương pháp tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật bên trên để giải.Bài 2: tương tự như bài bác tập 1, áp dụng công thức tính Stp và Sxq.

Bài 3: các em giải bài xích tập này như sau:

- cách 1: kiếm tìm chiều rộng của bể nước- bước 2: Tìm diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần bằng công thức vẫn có.

Bài 4:

* giải pháp làm: ko kể diện tích s cửa thì diện tích s xung quanh phòng học đó là diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài, chiều rộng lớn và chiều cao như đề bài xích đã cho.

- diện tích s cần quét sơn của nhà học sẽ bằng diện tích cần quét sơn bao bọc (trừ diện tích cửa) cộng với diện tích một đáy (trần nhà).

* bài bác giải mẫu:

Diện tích bao quanh phòng học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích è cổ nhà của phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích buộc phải quét sơn trong phòng học kia là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Cách tính diện tích hình hộp chữ nhật cũng không thật phức tạp vì thế bạn đọc, đặc biệt là các em học tập sinh rất có thể ghi lưu giữ một cách khá dễ dàng dàng. ở kề bên đó, các bậc phụ huynh có thể tham khảo nội dung bài viết công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật của công ty chúng tôi để giúp con mình học bài bác và làm bài bác tập ngơi nghỉ nhà hiệu quả hơn.

https://vabishonglam.edu.vn/cong-thuc-tinh-dien-tich-hinh-hop-chu-nhat-34053n.aspx các em cũng cần nắm vững cách tính diện tích hình chữ nhật, bởi đó là một trong trong số những kiến thức cơ phiên bản và quan trọng trong môn hình học.