CÁCH DÙNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN TRONG TIẾNG ANH, THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN TRONG TIẾNG ANH

-

Thì tương lai đơn trong giờ anh (Simple future tense) được sử dụng khi không có kế hoạch tuyệt quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Bọn họ ra đưa ra quyết định tự vạc tại thời điểm nói. Thường sử dụng thì tương lai solo với động từ "to think "trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng thì tương lai đơn


Để góp các bạn cũng có thể hiểu rõ về thì sau này đơn, trong bài học ngữ pháp này Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân tách sẻ cụ thể toàn bộ kiến thức thì tương lai 1-1 bao gồm: công thức, biện pháp sử dụng, tín hiệu nhận biết, bài bác tập rèn luyện

Bây giờ bọn họ sẽ vào bài học thì tương lai đơn luôn luôn nhé!

I. CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN CẦN NHỚ

1. Câu khẳng định

 

Động trường đoản cú tobe

Động tự thường

Cấu trúc

S + will + be + N/Adj

S + will + V(nguyên thể)

Lưu ý

will = ‘ll

Ví dụ

- She‘ll be fine. (Cô ấy đã ổn thôi.)

- You will be mine soon (Anh đang sớm trực thuộc về em thôi.)

- I will always love you. (Em sẽ luôn luôn luôn yêu anh.)

- No worries, I will take care of the children for you. (Đừng lo, em sẽ chăm lo bọn trẻ giúp chị.)

   

2. Câu tủ định

 

Động trường đoản cú tobe

Động từ thường

Cấu trúc

S + will not + be + N/Adj

S + will not + V(nguyên thể)

Lưu ý

will not = won’t

Ví dụ

– She won’t be happy if she cannot pass the entrance exam tomorrow. (Cô ấy sẽ không vui giả dụ cô ấy ko vượt qua kỳ thi thi đầu vào ngày mai)

– We won’t be friends anymore. (Chúng ta sẽ không liên tiếp làm các bạn nữa.)

– I won’t bring champagne to lớn the party tonight. (Tớ sẽ không mang rượu Sâm-panh đến buổi tiệc tối nay đâu.)

– I won’t tell her the truth. (Tôi sẽ không nói cùng với cô ấy sự thật.)

3. Câu nghi vấn

 

Động tự tobe

Động tự thường

Cấu trúc

Q: Will + S + be + ?

A: Yes, S + will

No, S + won’t

Q: Will + S + V(nguyên thể)?

A: Yes, S + will.

No, S + won’t.

Ví dụ

- Q: Will you be trang chủ tomorrow morning? (Sáng mai anh có trong nhà không?)

Yes, I A: No, I won’t (Không, anh sẽ không tồn tại ở nhà)

- Q: Will he be the last person lớn leave the classroom? (Cậu ấy đang là người sau cùng rời khỏi phòng học đúng không?)

A: Yes, he will (Có, cậu ấy đã ở lại)

- Q: Will you come back? (Anh có trở về không?)

A: Yes, I will (Có, anh vẫn quay lại)

- Q: Will he go to lớn the post office to take the parcel for you? (Cậu ta sẽ đến bưu năng lượng điện để nhấn bưu kiện cho em chứ?)

A: No, he won’t (Không, cậu ấy đã không)

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

Trạng tự chỉ thời gian

– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: vào 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

Động tự chỉ kĩ năng sẽ xảy ra

– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ mang lại là

– perhaps: có lẽ

– probably: gồm lẽ

– Promise: hứa

III. CHỨC NĂNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

 

Ví dụ

Phân tích

 

Ví dụ 1:

– I miss my mom. I (drop)………by her house on the way lớn work tomorrow. (Tôi nhớ bà mẹ quá. Tôi đang rẽ qua đơn vị mẹ trên đường đi làm)

A. Drop B. Dropped C. Will drop

Có từ biểu lộ chỉ thời gian trong tương lai

Là quyết định được vạc ra tại thời điểm nói, không phải 1 dự định từ trước: Nhớ chị em => nên ra quyết định sẽ đến thăm mẹ vào ngày mai

--> Động từ phân chia ở thì sau này đơn

--> Chọn câu trả lời C

Chức năng 1

Thì tương lai đơn diễn tả một ra quyết định tại thời điểm nói

 

Ví dụ 2:

–………you (open) ………the door for me please? (Bạn hoàn toàn có thể vui lòng xuất hiện dùm bản thân được không?)

A. Do………open

B. Did………open

C. Will ………open

Đề nghị ai đó l àm gì

--> sử dụng thì tương lai đơn

--> Chọn đáp án C

Chức năng 2

Thì tương lai đối chọi dùng để lấy ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

 

Ví dụ 3:

– I promise I (take) ……… you to lớn the water park when I’m not occupied. (Mẹ hứa là người mẹ sẽ đưa con đến khu vui chơi công viên nước nghịch nếu người mẹ rảnh)

A. Will take

B. Take

C. Not use

Lời hẹn là sẽ tạo cho ai kia điều gì à Động từ phân tách ở thì sau này đơn

--> Chọn câu trả lời A

Chức năng 3

Thì tương lai đơn được cần sử dụng cho lời hứa hẹn

Chúng ta thuộc ôn lại kỹ năng và kiến thức về thì tương lai đơn qua video này nhé!

File PDF tổng hòa hợp kiến thức cũng tương tự bài tập cô gửi tới các bạn nhé!

IV. BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Bài xích tập luyện tập

Bài tập 1: Viết các câu sau sinh hoạt thì tương lai thể lấp định và nghi vấn

(I / answer / the question)

➤ ____________________________________

(she / read / the book)

➤ ____________________________________

(they / drink / beer)

➤ ____________________________________

(we / send / the postcard)

➤ ____________________________________

(Vanessa / catch / the ball)

➤ ____________________________________

(James / xuất hiện / the door) ?

➤ ____________________________________

(we / listen / to the radio)

➤ ____________________________________

(they / eat / fish)

➤ ____________________________________

(you / give / me / the apple) ?

➤ ____________________________________

(the computer / crash)

➤ ____________________________________

Bài tập 2: dùng từ gợi nhắc viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. You/ please/ give/ me/ lift/ station?

…………………………………………………………………………

Bài tập 3: cho dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

They (do) ……………… it for you tomorrow.My father (call) ……………… you in 5 minutes.We believe that she (recover) ………………from her illness soon.I promise I (return) ……………… school on time.If it rains, he (stay) ……………… at home.

Lời giải

Bài tập 1: Viết những câu sau nghỉ ngơi thì tương lai thể che định và nghi vấn

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp ngôn từ

1

I won’t answer the question.

 

2

She won’t read the book.

Động từ của Book còn tức là Đặt nơi trước, download vé trước

3

Will they drink beer?

Drunk (adj): Say rượu

4

We won’t send the postcard.

 

5

Vanessa won’t catch the ball.

Ball /bɔ:l/ (n): xung quanh nghĩa là quả bóng còn có nghĩa là buổi khiêu vũ

6

Will James open the door?

 

7

We won’t listen to lớn the radio.

 

8

They won’t eat fish.

Drink like a fish (thành ngữ): chỉ 1 fan uống quá nhiều rượu

VD: I worry about Nancy; she drinks lượt thích a fish. (Tôi lo cho Nancy; cô ấy uống quá nhiều rượu)

9

Will you give me the apple?

The apple of one’s eye (thành ngữ): Đặc biệt yêu thương qúy, đặc biệt quan trọng yêu thương so với ai đó

VD: The youngest was the hãng apple of his father"s eye. (Đứa nhỏ út là đứa mà phụ thân nó ngọt ngào nhất)

10

The computer won’t crash.

 

Bài tập 2: cần sử dụng từ nhắc nhở viết thành câu trả chỉnh

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

→ She hopes that Mary will come khổng lồ the tiệc ngọt tonight.

Từ bộc lộ chỉ thời gian tonight

 

2

→ I will finish my report in two days.

Từ biểu đạt chỉ thời gian in 2 days

Report có thể vừa là Noun (bản báo cáo) vừa là Verb (báo cáo)

3

→ If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

Xem thêm: In-house là gì và cấu trúc cụm từ in house trong câu tiếng anh

Câu đk loại 1

Hard rất có thể vừa là Trạng từ bỏ (I study hard) vừa là Tính từ (Math is Hard lớn Learn)

4

→ You look tired, so I will bring you something khổng lồ eat.

Là quyết định được vạc ra tại thời khắc nói, chưa hẳn 1 dự tính từ trước

 

5

→ Will you please give me a lift khổng lồ the station?

Lời ý kiến đề nghị => thực hiện thì tương lai đơn

- Lift (n): đi nhờ xe

- Lift = Elavator (n): Thang máy

- Escalator (n): thang cuốn

Bài tập 3: mang đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

will do

Từ biểu thị chỉ thời gian tomorrow

 

2

will call

Từ bộc lộ chỉ thời gian in five minutes

Các phrasal verbs thường dùng của call:

- điện thoại tư vấn by: Ghé thăm ai trong khoảng thời gian ngắn khi tiện đường cho 1 khu vực khác

VD: I thought it my might be nice to gọi by Aunt Betty’s house on our way to lớn Bristol. (Em nghĩ về đây sẽ là ý hay nếu mình mang đến thăm nhà dì Betty trên phố đến Bristol)

- call for: Công khai yêu ước 1 việc gì đó phải được trả thành

VD: The protesters were calling for the resignation of the president. (Những tín đồ biểu tình công khai yêu ước tổng thống tự chức)

- gọi after: Đặt tên cho nhỏ theo tên của fan khác, nhất là người trong cùng gia đình

VD: We have called him Benjamin after his father. (Chúng tôi đặt tên mang lại thằng bé bỏng là Benjamin giống như tên cha nó)

3

will recover

Từ biểu lộ chỉ quan điểm believe

 

4

will return

Từ tín hiệu lời hứa hẹn promise

Phân Biệt On time và In time:

- On time = đúng giờ, xẩy ra đúng thời hạn như đã có dự tính

- In time (for something/ to bởi something) = vừa kịp giờ, vừa đúng khi (làm gì đó)

5

will stay

Câu điều kiện loại 1

 

2. Bài tập thực hành

Bài tập 1. Gửi từ thắc mắc nghi vấn sang thắc mắc có từ để hỏi:

Ví dụ:

Will she be at the meeting? =>When will she be at the meeting?Will David help me? => How will David help me?

Câu hỏi nghi vấn

Câu hỏi gồm từ nhằm hỏi

1. Will I go? 
2. Will you come early? 
3. Will it be cold? 
4. Will she dance? 
5. Will he arrive soon? 
6. Will we cook? 
7. Will they leave? 

Bài tập 2. Chọn giải đáp đúng

In two days, I ………………….. My results.will know B. Would know C. Will be knowing‘There is the doorbell.’ ‘I ………………..’would go B. Am going C. Will go
You …………………… the decision that you made today.will be regretting B. Will regret C. Would regret
We ………………….. What happened khổng lồ her.would never know B. Will never know C. Will never be knowing
The whole nation ……………….. Proud of you.Is B. Will be C. Would be
That …………………. Our gift lớn the school.will be B. Would be C. Will have been
Kind words ………………….. Others joy.will give B. Would give C. Will be giving
This piece of wisdom ………………. You ten dollars.will cost B. Would cost C. Will be costing
You …………………… my position.will never understand B. Would never understand

C. Never understand

Someday I ........................ A novel.will be writing B. Will write C. Would write
I ……………………. This.will not permit B. Would not permit C. Will not be permitting
He ……………………… the test.cannot pass B. Will not pass C. Will not be passing

Bài tập 3: chấm dứt các câu sau

1. A: “There"s someone at the door.”

B: “I _________________________ (get) it.”

2. Joan thinks the Conservatives ________________________ (win) the next election.

3. A: “I’m moving house tomorrow.”

B: “I _________________________ (come) & help you.”

4. If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.

5. I _________________________ (be) there at four o"clock, I promise.

6. A: “I’m cold.”

B: “I _________________________ (turn) on the fire.”

7. A: “She"s late.”

B: “Don"t worry she _________________________ (come).”

8. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

9. If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.

10. They _________________________ (be) at home at 10 o"clock.

11. I"m afraid I _________________________ (not / be) able lớn come tomorrow.

12.Because of the train strike, the meeting _____________(not / take) place at 9 o"clock.

13. A: “Go & tidy your room.”

B: “I _________________________ (not / do) it!”

14. If it rains, we _________________________ (not / go) to the beach.

15. In my opinion, she _________________________ (not / pass) the exam.

16. A: “I"m driving khổng lồ the party, would you like a lift?”

B: “Okay, I _________________________ (not / take) the bus, I"ll come with you.”

17. He _________________________ (not / buy) the car, if he can"t afford it.

18. I"ve tried everything, but he _________________________ (not / eat).

19. According khổng lồ the weather forecast, it ____________________ (not / snow) tomorrow.

20. A: “I"m really hungry.”

B: “In that case we _________________________ (not / wait) for John.”

21. ____________________ (they / come) tomorrow?

22. When ____________________ (you / get) back?

23. If you lose your job, what ____________________ (you / do)?

24. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

25. What time ____________________ (the sun / set) today?

26. ____________________ (she / get) the job, vày you think?

27. ____________________ (David / be) at trang chủ this evening?

28. What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?

29. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

30. How ____________________ (he / get) here?

Đáp án 

Bài tập 1

1. Will I go? à Where will I go

2. Will you come early? à When will you come?

3. Will it be cold? à When will it be cold?

4. Will she dance? à Where will she dance?

5. Will he arrive soon? à When will he arrive?

6. Will we cook? à What will we cook?

7. Will they leave? à When will they leave?

Bài tập 2

1. A

2. C

3. B

4. B

5. B

6. A

7. A

8. A

9. A

10. B

11. A

12. B

Bài tập 3

1. Will get

2. Will win

3. Will come

4. Will be

5. Will be

6. Will turn

7. Will come

8. Will take

9. Will feel

10. Will be

11. Won’t be

12. Won’t take

13. Won’t vì

14. Won’t go

15. Won’t pass

16. Won’t take

17. Won’t buy

18. Won’t eat

19. Won’t snow

20. Won’t wait

21. Will they come

22. Will you get

23. Will you do

24. Will she be

25. Will the Sun set

26. She will get

27. Will David be

will the weather be 28.

29. Will you get

30. Will he get

> Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

Trên đây là toàn thể kiến thức về thì tương lai đơn giản (Simple future tense), hy vọng rằng sẽ giúp đỡ ích cho các em củng cố kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giỏi nhất, tạo bước đệm đoạt được điểm TOEIC cao may mắn nhé!

Thì tương lai solo (Simple Future Tense) trong giờ đồng hồ Anh được sử dụng để biểu đạt một lời hứa, yêu ước hoặc đề nghị hay như là 1 lời dự đoán không tồn tại căn cứ, 1 đưa ra quyết định nảy ra lập tức ngay tại thời điểm nói… Hôm nay, Step Up đang tổng thích hợp tất tần tật kiến thức về thì sau này đơn: cấu trúc, giải pháp sử dụng cũng tương tự dấu hiệu dấn biết, bài xích tập thực hành thực tế giúp chúng ta hiểu rõ rộng về dạng thì này nhé!


1. Định nghĩa về thì sau này đơn

Thì tương lai đối chọi trong giờ Anh được bọn họ dùng trong trường hợp không tồn tại kế hoạch hay ra quyết định làm một vấn đề nào đấy trước khi họ nói. Bọn họ thường ra quyết định tự phát tại thời gian nói. Thì thường sử dụng với cồn từ to think. Đây là 1 thì cơ phiên bản nhưng cũng tương đối quan trọng trong 12 thì giờ Anh. Hãy cùng mày mò về cấu trúc, cách áp dụng và các dấu hiệu nhấn biết tiếp sau đây để hiểu rõ hơn nhé!

*
*

(Bài tập về thì tương lai đối chọi trong giờ Anh)

Bài 1: phân tách dạng đúng của từ trong ngoặc:

He (earn) a lot of money.She (travel) around the world.Hang (meet) lots of interesting people.Everybody (adore) you.We (not / have) any problems.Many people (serve) you.We (anticipate) your wishes.There (not / be) anything left to wish for.Everything (be) perfect.But all these things (happen / only) if you marry me.

Bài 2: dứt các câu sau bởi từ vào ngoặc:

The film __________ at 12 am. (to end)Taxes __________ next year. (to increase)I __________ your email address. (not/to remember)Why __________ me your bike? (you/not/to lend)__________ the window, please? She can’t reach. (you/to open)The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)Rooney __________ his teacher for help. (not/to ask)I __________ to help you. (to try)Where is your ticket? The train __________ any hour. (to arrive)While the dog’s away, the mice __________. (to play)

Đáp án đưa ra tiết:

Bài 1:

will earnwill travelwill meetwill adorewill not havewill servewill anticipatewill not bewill bewill only happen

Bài 2:

The film will end at 12 am.Taxes will increase next year.I will not remember your thư điện tử address.Why will you not lend me your bike?
Will you open the window, please? She can’t reach.The restaurant was terrible! I will not eat there again.Rooney will not ask his teacher for help.I will try to help you.Where is your ticket? The train will arrive any hour.While the dog’s away, the mice will play.
Ngoài bài toán học những thì trong giờ đồng hồ Anh là điều quan trọng nhưng yếu đuối tố cốt tử của một ngôn ngữ lại là từ vựng. Vị vậy, từ bỏ vựng có thể coi là điều quan trọng nhất khi học giờ đồng hồ Anh chúng ta cần quan tâm.