Danh Sách Các Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Cập Nhật Mới Nhất, Danh Sách Các Huyện Của Phú Thọ

-

Tỉnh Phú Thọ gồm 13 đơn vị hành thiết yếu cấp huyện trực thuộc, gồm 1 thành phố, 1 thị xã cùng 11 thị trấn với 225 đơn vị chức năng hành bao gồm cấp xã, bao hàm 197 xã, 17 phường cùng 11 thị trấn.


Bạn đang xem: Các huyện của tỉnh phú thọ

Danh sách các đơn vị hành gan dạ thuộc thức giấc Phú lâu STTQuận Huyện
Mã QHPhường Xã

Xem thêm: Doanh Nghiệp Smes Là Gì - Tác Động Của Sme Đến Ngành Nhks Việt Nam

Mã PXCấp
1Thành phố Việt Trì227Phường Dữu Lâu07888Phường
2Thành phố Việt Trì227Phường Vân Cơ07891Phường
3Thành phố Việt Trì227Phường Nông Trang07894Phường
4Thành phố Việt Trì227Phường Tân Dân07897Phường
5Thành phố Việt Trì227Phường Gia Cẩm07900Phường
6Thành phố Việt Trì227Phường Tiên Cát07903Phường
7Thành phố Việt Trì227Phường thọ Sơn07906Phường
8Thành phố Việt Trì227Phường Thanh Miếu07909Phường
9Thành phố Việt Trì227Phường Bạch Hạc07912Phường
10Thành phố Việt Trì227Phường Bến Gót07915Phường
11Thành phố Việt Trì227Phường Vân Phú07918Phường
12Thành phố Việt Trì227Xã Phượng Lâu07921
13Thành phố Việt Trì227Xã Thụy Vân07924
14Thành phố Việt Trì227Phường Minh Phương07927Phường
15Thành phố Việt Trì227Xã Trưng Vương07930
16Thành phố Việt Trì227Phường Minh Nông07933Phường
17Thành phố Việt Trì227Xã Sông Lô07936
18Thành phố Việt Trì227Xã Kim Đức08281
19Thành phố Việt Trì227Xã Hùng Lô08287
20Thành phố Việt Trì227Xã Hy Cương08503
21Thành phố Việt Trì227Xã Chu Hóa08506
22Thành phố Việt Trì227Xã Thanh Đình08515
23Thị xóm Phú Thọ228Phường Hùng Vương07942Phường
24Thị làng Phú Thọ228Phường Phong Châu07945Phường
25Thị làng mạc Phú Thọ228Phường Âu Cơ07948Phường
26Thị xóm Phú Thọ228Xã Hà Lộc07951
27Thị buôn bản Phú Thọ228Xã Phú Hộ07954
28Thị làng mạc Phú Thọ228Xã Văn Lung07957
29Thị xã Phú Thọ228Xã Thanh Minh07960
30Thị làng Phú Thọ228Xã Hà Thạch07963
31Thị xã Phú Thọ228Phường Thanh Vinh07966Phường
32Huyện Đoan Hùng230Thị trấn Đoan Hùng07969Thị trấn
33Huyện Đoan Hùng230Xã Hùng Xuyên07975
34Huyện Đoan Hùng230Xã bởi Luân07981
35Huyện Đoan Hùng230Xã Vân Du07984
36Huyện Đoan Hùng230Xã Phú Lâm07987
37Huyện Đoan Hùng230Xã Minh Lương07993
38Huyện Đoan Hùng230Xã bởi Doãn07996
39Huyện Đoan Hùng230Xã Chí Đám07999
40Huyện Đoan Hùng230Xã Phúc Lai08005
41Huyện Đoan Hùng230Xã Ngọc Quan08008
42Huyện Đoan Hùng230Xã thích hợp Nhất08014
43Huyện Đoan Hùng230Xã Sóc Đăng08017
44Huyện Đoan Hùng230Xã Tây Cốc08023
45Huyện Đoan Hùng230Xã im Kiện08026
46Huyện Đoan Hùng230Xã Hùng Long08029
47Huyện Đoan Hùng230Xã Vụ Quang08032
48Huyện Đoan Hùng230Xã Vân Đồn08035
49Huyện Đoan Hùng230Xã Tiêu Sơn08038
50Huyện Đoan Hùng230Xã Minh Tiến08041
51Huyện Đoan Hùng230Xã Minh Phú08044
52Huyện Đoan Hùng230Xã Chân Mộng08047
53Huyện Đoan Hùng230Xã Ca Đình08050
54Huyện Hạ Hoà231Thị trấn Hạ Hoà08053Thị trấn
55Huyện Hạ Hoà231Xã Đại Phạm08056
56Huyện Hạ Hoà231Xã Đan Thượng08062
57Huyện Hạ Hoà231Xã Hà Lương08065
58Huyện Hạ Hoà231Xã Tứ Hiệp08071
59Huyện Hạ Hoà231Xã nhân từ Lương08080
60Huyện Hạ Hoà231Xã Phương Viên08089
61Huyện Hạ Hoà231Xã Gia Điền08092
62Huyện Hạ Hoà231Xã Ấm Hạ08095
63Huyện Hạ Hoà231Xã hương thơm Xạ08104
64Huyện Hạ Hoà231Xã Xuân Áng08110
65Huyện Hạ Hoà231Xã yên ổn Kỳ08113
66Huyện Hạ Hoà231Xã Minh Hạc08119
67Huyện Hạ Hoà231Xã Lang Sơn08122
68Huyện Hạ Hoà231Xã bởi Giã08125
69Huyện Hạ Hoà231Xã lặng Luật08128
70Huyện Hạ Hoà231Xã Vô Tranh08131
71Huyện Hạ Hoà231Xã Văn Lang08134
72Huyện Hạ Hoà231Xã Minh Côi08140
73Huyện Hạ Hoà231Xã Vĩnh Chân08143
74Huyện Thanh Ba232Thị trấn Thanh Ba08152Thị trấn
75Huyện Thanh Ba232Xã Vân Lĩnh08156
76Huyện Thanh Ba232Xã Đông Lĩnh08158
77Huyện Thanh Ba232Xã Đại An08161
78Huyện Thanh Ba232Xã khô giòn Cù08164
79Huyện Thanh Ba232Xã Đồng Xuân08170
80Huyện Thanh Ba232Xã Quảng Yên08173
81Huyện Thanh Ba232Xã Ninh Dân08179
82Huyện Thanh Ba232Xã Võ Lao08194
83Huyện Thanh Ba232Xã Khải Xuân08197
84Huyện Thanh Ba232Xã Mạn Lạn08200
85Huyện Thanh Ba232Xã Hoàng Cương08203
86Huyện Thanh Ba232Xã Chí Tiên08206
87Huyện Thanh Ba232Xã Đông Thành08209
88Huyện Thanh Ba232Xã đánh Cương08215
89Huyện Thanh Ba232Xã Thanh Hà08218
90Huyện Thanh Ba232Xã Đỗ Sơn08221
91Huyện Thanh Ba232Xã Đỗ Xuyên08224
92Huyện Thanh Ba232Xã Lương Lỗ08227
93Huyện Phù Ninh233Thị trấn Phong Châu08230Thị trấn
94Huyện Phù Ninh233Xã Phú Mỹ08233
95Huyện Phù Ninh233Xã Lệ Mỹ08234
96Huyện Phù Ninh233Xã Liên Hoa08236
97Huyện Phù Ninh233Xã Trạm Thản08239
98Huyện Phù Ninh233Xã Trị Quận08242
99Huyện Phù Ninh233Xã Trung Giáp08245
100Huyện Phù Ninh233Xã Tiên Phú08248
101Huyện Phù Ninh233Xã Hạ Giáp08251
102Huyện Phù Ninh233Xã Bảo Thanh08254
103Huyện Phù Ninh233Xã Phú Lộc08257
104Huyện Phù Ninh233Xã Gia Thanh08260
105Huyện Phù Ninh233Xã Tiên Du08263
106Huyện Phù Ninh233Xã Phú Nham08266
107Huyện Phù Ninh233Xã An Đạo08272
108Huyện Phù Ninh233Xã Bình Phú08275
109Huyện Phù Ninh233Xã Phù Ninh08278
110Huyện yên ổn Lập234Thị trấn yên ổn Lập08290Thị trấn
111Huyện yên ổn Lập234Xã Mỹ Lung08293
112Huyện lặng Lập234Xã Mỹ Lương08296
113Huyện im Lập234Xã Lương Sơn08299
114Huyện yên ổn Lập234Xã Xuân An08302
115Huyện yên ổn Lập234Xã Xuân Viên08305
116Huyện yên Lập234Xã Xuân Thủy08308
117Huyện yên ổn Lập234Xã Trung Sơn08311
118Huyện yên Lập234Xã Hưng Long08314
119Huyện yên Lập234Xã Nga Hoàng08317
120Huyện im Lập234Xã Đồng Lạc08320
121Huyện yên ổn Lập234Xã Thượng Long08323
122Huyện yên Lập234Xã Đồng Thịnh08326
123Huyện lặng Lập234Xã Phúc Khánh08329
124Huyện im Lập234Xã Minh Hòa08332
125Huyện lặng Lập234Xã Ngọc Lập08335
126Huyện im Lập234Xã Ngọc Đồng08338
127Huyện Cẩm Khê235Thị trấn Cẩm Khê08341Thị trấn
128Huyện Cẩm Khê235Xã Tiên Lương08344
129Huyện Cẩm Khê235Xã tuy Lộc08347
130Huyện Cẩm Khê235Xã Ngô Xá08350
131Huyện Cẩm Khê235Xã Minh Tân08353
132Huyện Cẩm Khê235Xã Phượng Vĩ08356
133Huyện Cẩm Khê235Xã Thụy Liễu08362
134Huyện Cẩm Khê235Xã Tùng Khê08374
135Huyện Cẩm Khê235Xã Tam Sơn08377
136Huyện Cẩm Khê235Xã Văn Bán08380
137Huyện Cẩm Khê235Xã cấp cho Dẫn08383
138Huyện Cẩm Khê235Xã Xương Thịnh08389
139Huyện Cẩm Khê235Xã Phú Khê08392
140Huyện Cẩm Khê235Xã đánh Tình08395
141Huyện Cẩm Khê235Xã lặng Tập08398
142Huyện Cẩm Khê235Xã hương thơm Lung08401
143Huyện Cẩm Khê235Xã Tạ Xá08404
144Huyện Cẩm Khê235Xã Phú Lạc08407
145Huyện Cẩm Khê235Xã Chương Xá08413
146Huyện Cẩm Khê235Xã Hùng Việt08416
147Huyện Cẩm Khê235Xã Văn Khúc08419
148Huyện Cẩm Khê235Xã lặng Dưỡng08422
149Huyện Cẩm Khê235Xã Điêu Lương08428
150Huyện Cẩm Khê235Xã Đồng Lương08431
151Huyện Tam Nông236Thị trấn Hưng Hoá08434Thị trấn
152Huyện Tam Nông236Xã hiền Quan08440
153Huyện Tam Nông236Xã Bắc Sơn08443
154Huyện Tam Nông236Xã Thanh Uyên08446
155Huyện Tam Nông236Xã Lam Sơn08461
156Huyện Tam Nông236Xã Vạn Xuân08467
157Huyện Tam Nông236Xã quang Húc08470
158Huyện Tam Nông236Xã mùi hương Nộn08473
159Huyện Tam Nông236Xã Tề Lễ08476
160Huyện Tam Nông236Xã thọ Văn08479
161Huyện Tam Nông236Xã Dị Nậu08482
162Huyện Tam Nông236Xã Dân Quyền08491
163Huyện Lâm Thao237Thị trấn Lâm Thao08494Thị trấn
164Huyện Lâm Thao237Xã Tiên Kiên08497
165Huyện Lâm Thao237Thị trấn Hùng Sơn08498Thị trấn
166Huyện Lâm Thao237Xã Xuân Lũng08500
167Huyện Lâm Thao237Xã Xuân Huy08509
168Huyện Lâm Thao237Xã Thạch Sơn08512
169Huyện Lâm Thao237Xã đánh Vi08518
170Huyện Lâm Thao237Xã Phùng Nguyên08521
171Huyện Lâm Thao237Xã Cao Xá08527
172Huyện Lâm Thao237Xã Vĩnh Lại08533
173Huyện Lâm Thao237Xã Tứ Xã08536
174Huyện Lâm Thao237Xã phiên bản Nguyên08539
175Huyện Thanh Sơn238Thị trấn Thanh Sơn08542Thị trấn
176Huyện Thanh Sơn238Xã sơn Hùng08563
177Huyện Thanh Sơn238Xã Địch Quả08572
178Huyện Thanh Sơn238Xã liền kề Lai08575
179Huyện Thanh Sơn238Xã Thục Luyện08581
180Huyện Thanh Sơn238Xã Võ Miếu08584
181Huyện Thanh Sơn238Xã Thạch Khoán08587
182Huyện Thanh Sơn238Xã Cự Thắng08602
183Huyện Thanh Sơn238Xã vớ Thắng08605
184Huyện Thanh Sơn238Xã Văn Miếu08611
185Huyện Thanh Sơn238Xã Cự Đồng08614
186Huyện Thanh Sơn238Xã win Sơn08623
187Huyện Thanh Sơn238Xã Tân Minh08629
188Huyện Thanh Sơn238Xã mùi hương Cần08632
189Huyện Thanh Sơn238Xã Khả Cửu08635
190Huyện Thanh Sơn238Xã Đông Cửu08638
191Huyện Thanh Sơn238Xã Tân Lập08641
192Huyện Thanh Sơn238Xã im Lãng08644
193Huyện Thanh Sơn238Xã im Lương08647
194Huyện Thanh Sơn238Xã Thượng Cửu08650
195Huyện Thanh Sơn238Xã Lương Nha08653
196Huyện Thanh Sơn238Xã yên ổn Sơn08656
197Huyện Thanh Sơn238Xã Tinh Nhuệ08659
198Huyện Thanh Thuỷ239Xã Đào Xá08662
199Huyện Thanh Thuỷ239Xã Thạch Đồng08665
200Huyện Thanh Thuỷ239Xã Xuân Lộc08668
201Huyện Thanh Thuỷ239Xã Tân Phương08671
202Huyện Thanh Thuỷ239Thị trấn Thanh Thủy08674Thị trấn
203Huyện Thanh Thuỷ239Xã tô Thủy08677
204Huyện Thanh Thuỷ239Xã Bảo Yên08680
205Huyện Thanh Thuỷ239Xã Đoan Hạ08683
206Huyện Thanh Thuỷ239Xã Đồng Trung08686
207Huyện Thanh Thuỷ239Xã Hoàng Xá08689
208Huyện Thanh Thuỷ239Xã Tu Vũ08701
209Huyện Tân Sơn240Xã Thu Cúc08545
210Huyện Tân Sơn240Xã Thạch Kiệt08548
211Huyện Tân Sơn240Xã Thu Ngạc08551
212Huyện Tân Sơn240Xã Kiệt Sơn08554
213Huyện Tân Sơn240Xã Đồng Sơn08557
214Huyện Tân Sơn240Xã Lai Đồng08560
215Huyện Tân Sơn240Xã Tân Phú08566
216Huyện Tân Sơn240Xã Mỹ Thuận08569
217Huyện Tân Sơn240Xã Tân Sơn08578
218Huyện Tân Sơn240Xã Xuân Đài08590
219Huyện Tân Sơn240Xã Minh Đài08593
220Huyện Tân Sơn240Xã Văn Luông08596
221Huyện Tân Sơn240Xã Xuân Sơn08599
222Huyện Tân Sơn240Xã Long Cốc08608
223Huyện Tân Sơn240Xã Kim Thượng08617
224Huyện Tân Sơn240Xã Tam Thanh08620
225Huyện Tân Sơn240Xã Vinh Tiền08626

*
» Giới thiệu

Giới thiệu về Phú Thọ

LỊCH SỬ TỈNH PHÚ THỌ

*
Lăng Vua Hùng.

Phú lâu được xem như là vùng Đất tổ nguồn cội của Việt Nam. Tương truyền tại vị trí đây những vua Hùng vẫn dựng nước đề xuất nhà nước Văn Lang - công ty nước trước tiên của Việt Nam, với đế kinh là Phong Châu, tức xung quanh thành phố Việt Trì ngày nay.Thời Hùng Vương, bên nước Văn Lang được phân thành 15 bộ, trong những số ấy Phú thọ thuộc bộ Văn Lang, trung trung khu của nước Văn Lang.Thời An Dương vương với đơn vị nước Âu Lạc, Phú thọ thuộc thị xã Mê Linh.Dưới thời Bắc ở trong (từ năm 111 trước Công nguyên đến cầm cố kỷ thiết bị 10), Phú Thọ trực thuộc quận Mê Linh, Tân Xương, Phong Châu.Thời loàn 12 sứ quân, Phú thọ là địa bàn chiếm đóng của 2 sứ quân Kiều Công Hãn với Kiều Thuận tại các căn cứ Hồi Hồ cùng Phong Châu.Thời kỳ phong kiến tự do nhà Lí Trần, phân cung cấp hành chính của vn có sự ráng đổi, chế độ quận, huyện thời Bắc thuộc được sửa chữa thay thế bằng các đạo (lộ, trấn, xứ, tỉnh), dưới đạo là những phủ, châu, huyện. Phú Thọ nằm trong lộ Tam Giang.Từ thời bên Lê đến đầu triều đơn vị Nguyễn (1428 - 1891), phần nhiều tỉnh Phú Thọ thời nay thuộc tỉnh đánh Tây trừ thị trấn Thanh Xuyên và huyện yên ổn Lập thuộc tỉnh Hưng Hóa (huyện Thanh Xuyên nay là 3 huyện Tân Sơn, Thanh Sơn với Thanh Thủy; huyện Yên Lập thuộc che Quy Hóa nay thuộc tỉnh Phú Thọ).Năm Minh Mạng máy 12 (1831), nhà vua đã tiến hành cải tân hành chính, đổi tất cả các trấn nội địa là tỉnh, phân lại địa giới các tỉnh (điều chuyển một vài huyện từ tỉnh nọ sang trọng tỉnh kia), chia tách một số huyện lớn... Theo đó, trong địa phận tỉnh tô Tây đã điều chuyển như sau:Điều chuyển huyện từ Liêm về tỉnh Hà Nội;Điều đưa huyện Tam Nông về tỉnh Hưng Hóa để triển khai tỉnh lỵ (tỉnh Hưng Hóa khi đó bao gồm toàn cỗ diện tích những tỉnh vùng tây bắc vn ngày nay).Trong địa phận tỉnh Hưng Hóa, năm 1833, tách huyện Thanh Xuyên tủ Gia Hưng thành nhị huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy.Sau khi lấn chiếm Bắc Kỳ, dứt việc xâm lược cục bộ Việt Nam, thực dân Pháp lập ra những đạo quan binh, những quân khu, đái quân khu... để thuận tiện và chủ động bọn áp các trào lưu kháng chiến. Theo đó, tỉnh giấc Hưng Hóa với địa phận rộng lớn ở vùng tây bắc nước ta đã được tạo thành nhiều đái quân khu: đái quân khu vực Tuyên Quang, đái quân khu vực Lào Cai, tiểu quân khu yên Bái, tiểu quân khu Vạn Bú; đái quân khu vực phụ Lai Châu (sau đổi thành các tỉnh dân sự Tuyên Quang, yên ổn Bái, Lào Cai, đánh La, Lai Châu...).Sau khi giảm đi 16 châu, 4 che và hai huyện Trấn Yên, Văn Chấn để thành lập và hoạt động các đạo quan lại binh, quần thể quân sự, tè quân khu, Toàn quyền Đông Dương đã điều chỉnh một trong những huyện của tỉnh tô Tây sang, cùng với các huyện còn sót lại để thành lập tỉnh Hưng Hóa mới.Theo Điều I của Nghị định Toàn quyền Đông Dương ngày 8 mon 9 năm 1891, tỉnh Hưng Hóa new được thành lập gồm có:Các huyện Tam Nông, Thanh Thủy của thức giấc Hưng Hóa (huyện Thanh Thủy vứt tổng Cự chiến thắng nhưng tăng thêm tổng tinh nhuệ nhất của thị trấn Thanh Sơn).Các huyện Sơn Vi, Thanh cha và Phù Ninh của phủ Lâm Thao, tỉnh sơn Tây.Như vậy tỉnh giấc Hưng Hóa mới thành lập và hoạt động có 5 huyện với là tiền thân của tỉnh Phú lâu sau này.Ngày 9 mon 12 năm 1892, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định đưa huyện Cẩm Khê ở trong địa phận tiểu quân khu lặng Bái về tỉnh Hưng Hóa mới; ngày 5 mon 6 năm 1893, huyện Hạ Hòa bóc khỏi đái quân khu yên Bái nhập vào tỉnh giấc Hưng Hóa mới (trước đó ngày 9 mon 9 năm 1891, Toàn quyền Đông Dương đã điều chuyển thị trấn Cẩm Khê cùng huyện Hạ Hòa thuộc đậy Lâm Thao, tỉnh đánh Tây về tiểu quân khu yên Bái).Tiếp kia ngày 17 mon 7 năm 1895, nhì châu Thanh Sơn và Yên Lập nằm trong khu quân sự chiến lược Đồn Vàng gửi về thức giấc Hưng Hóa mới.Ngày 24 tháng 8 năm 1895, nhị huyện Hùng Quan và Ngọc quan tiền của che Đoan Hùng trực thuộc tiểu quân khu vực Tuyên Quang trực thuộc đạo quan tiền binh 3 yên Bái nhập vào tỉnh giấc Hưng Hóa mới.Năm 1900, thành lập thêm thị xã Hạc Trì.Ngày 5 mon 5 năm 1903, Toàn quyền Đông Dương ký kết nghị định ra đời thị xóm Phú lâu trên cửa hàng làng Phú Thọ thuộc tổng im Phú, huyện Sơn Vi. Lúc ấy thị làng mạc Phú lâu nằm tại phần trung trọng tâm của tỉnh Hưng Hóa lại sở hữu sân bay, đường sắt sang trung quốc và công ty ga phải Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ra quyết định chuyển tỉnh giấc lỵ của thức giấc Hưng Hóa (từ làng mạc Trúc Phê huyện Tam Nông) lên thị thôn Phú thọ và đổi tên tỉnh Hưng trở thành tỉnh Phú Thọ. Lúc ấy tỉnh Phú lâu gồm có 2 bao phủ (Đoan Hùng, Lâm Thao), 8 thị trấn (Tam Nông, Thanh Thủy, sơn Vi, Thanh Ba, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Hạc Trì) cùng 2 châu (Thanh Sơn, lặng Lập).Như vậy, ngày 8 tháng 9 năm 1891 được xem như là ngày thành lập tỉnh Phú Thọ, còn ngày 5 mon 5 năm 1903 chỉ cần ngày thành lập thị buôn bản Phú Thọ cùng ngày thay đổi từ tên tỉnh Hưng biến thành tỉnh Phú Thọ.Từ năm 1903 đến giải pháp mạng mon Tám năm 1945, về cơ bạn dạng là đơn vị hành chủ yếu trong tỉnh không tồn tại những biến đổi lớn, chỉ có chuyển đổi tên gọi một trong những huyện cùng thành lập một vài làng thôn mới.Năm 1919, vứt tên thị trấn Sơn Vi đổi call là lấp Lâm Thao. Cũng thiết yếu năm này nhì huyện Hùng Quan với Ngọc quan lại hợp độc nhất thành đậy Đoan Hùng.Năm 1939, lấp Đoan Hùng chuyển hotline là châu Đoan Hùng. Cũng năm này thị xã Thanh bố đưa lên thành bao phủ Thanh Ba.Đến năm 1940, tỉnh giấc Phú Thọ bao hàm hai phủ: Lâm Thao, Thanh Ba; sáu huyện: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Hạc Trì, Thanh Thủy, Tam Nông, Phù Ninh; bố châu: Thanh Sơn, yên Lập, Đoan Hùng; nhì thị xã: Phú Thọ, Việt Trì và một thị xã Hưng Hóa. Toàn tỉnh bao gồm 66 tổng, 467 buôn bản xã, 22 phố.Sau giải pháp mạng mon Tám, về mặt hành thiết yếu nhà nước vn thống độc nhất vô nhị gọi những phủ, châu, thị xã là huyện, vứt cấp tổng và thực hiện hợp nhất những làng nhỏ thành xã. Năm 1946, thức giấc Phú lâu từ 467 làng cũ hợp độc nhất thành 106 xóm mới. Do tất cả xã quá to nên thân năm 1947, cơ quan chính phủ lại chia bóc một số xã, chuyển số xã từ 106 lên 150 xã.Cũng năm 1947, 5 thị xã hữu ngạn sông Thao là Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn và Yên Lập ngay cạnh nhập vào quần thể 14 ko thuộc tỉnh Phú Thọ. Đến tháng hai năm 1948, khu vực 14 hợp độc nhất với quần thể 10 thành liên khu 10, 5 thị trấn hữu ngạn sông Thao lại trở về tỉnh Phú Thọ.Ngày 22 mon 7 năm 1957, ra đời thị xóm Việt Trì - thị xã vật dụng hai của Phú Thọ, chỉ bao gồm 4 khu phố, 293 hộ tín đồ Kinh, 30 hộ Hoa kiều.Ngày 4 mon 6 năm 1962 tp Việt Trì được thành lập và hoạt động theo đưa ra quyết định số 65 của Hội đồng thiết yếu phủ. Từ trên đây Việt Trì trở nên tỉnh lị của Phú Thọ.Ngày 26 tháng một năm 1968, Ủy ban hay vụ Quốc hội nước việt nam Dân chủ Cộng hòa ra nghị quyết số 504-NQ/TVQH tiến hành hợp tốt nhất hai tỉnh giấc Phú Thọ với Vĩnh Phúc thành tỉnh giấc Vĩnh Phú, tp Việt Trì vươn lên là tỉnh lỵ của Vĩnh Phú.Kỳ họp máy 10 Quốc hội khóa IX đã thông qua nghị quyết (ngày 26 mon 11 năm 1996) về vấn đề chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, trong số ấy có việc tái lập tỉnh Vĩnh Phúc cùng tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ xác nhận được tái lập cùng đi vào chuyển động từ ngày 1 tháng một năm 1997, ngay năm tiếp theo Phú lâu được thừa nhận là tỉnh giấc miền núi.Khi tách ra, tỉnh Phú lâu có diện tích 3.465,12 km², dân số 1.261.949 người, gồm 10 đơn vị chức năng hành chính cấp huyện: thành phố Việt Trì, thị xóm Phú Thọ với 8 huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Sông Thao, Thanh Sơn, yên Lập, Tam Thanh, Phong Châu.Ngày 24 tháng 7 năm 1999, thị xã Phong Châu lại được tách thành nhì huyện Phù Ninh với Lâm Thao; thị trấn Tam Thanh lại được tách bóc thành hai huyện Tam Nông với Thanh Thủy.Tại nghị định số 61/2007/ NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2007 của chính phủ nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam, huyện Thanh đánh được tách thành 2 huyện: Thanh Sơn cùng Tân Sơn